Praca » Inne

Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej


Nr referencyjny: 2514055

Ważna przez:

Lokalizacja: Warszawa, mazowieckie

Stanowisko: Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Oferent: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach


Opis stanowiska

Warunki pracy


- praca laboratoryjna, w godzinach 8.15-16.15,
- w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,
- kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi,
- obsługa sprzętu laboratoryjnego,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda przy schodach wejściowych,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w budynku brak jest windy i podjazdów,
- pracownia Badań Chemicznych zlokalizowana jest na II piętrze,
- w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.


Zakres zadań • wykonywanie analiz chemicznych zgodnie z zasadami obowiązującymi laboratorium akredytowane (zgodnie z systemem zarządzania laboratorium),

 • opracowywanie wyników badań chemicznych,

 • przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie próbek do badań,

 • przygotowywanie stanowiska pracy do badań laboratoryjnych,

 • uczestnictwo w opracowywaniu procedur badawczych w ramach Pracowni Badań Chemicznych,

 • przygotowywanie danych do sporządzenia zapotrzebowania na materiały niezbędne do wykonywania badań w ramach Pracowni,

 • sporządzanie sprawozdań (miesięczne, kwartalne, roczne) z ilości wykonanych badań.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe: chemiczne, biologiczne, zootechniczne, technologia żywności, rolnicze, analityczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych,

 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),

 • w przypadku lekarza weterynarii – prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • komunikatywność, dyspozycyjność

 • umiejętność pracy w zespole

 • znajomość pracy w systemie jakości zgodnie z ISO 17025

 • staranność, dokładność, samodzielność

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-06-04