Praca » Inne

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 3287188

Ważna przez:

Lokalizacja: Kępno, wielkopolskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie


Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca biurowa i w terenie.
W biurze użycie monitora ekranowego.
Praca wykonywana w pozycji przemiennej, 8 godz. dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub poza siedzibą urzędu – delegacje w celu kontroli podmiotów i gospodarstw.
Samodzielne kierowanie samochodem.
Praca lekka, mały wydatek energetyczny.

Zakres zadań

 • zadania związane z nadzorowaniem podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji, obrocie i stosowaniu pasz, a także ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie monitoringu pasz, pobieranie próbek i przeprowadzanie badań urzędowych pasz
 • zadania związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań oraz konieczność sprawozdawczości
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i zaświadczeń wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie kontroli i inspekcji planowych w oparciu o zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii roczne harmonogramy i plany kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego a także bioasekuracji

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa jazdy
 • pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-03-25