Praca » Inne

Kontroler weterynaryjny


Nr referencyjny: 2496920

Ważna przez:

Lokalizacja: Tarnów, dolnoslaskie

Stanowisko: Kontroler weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie


Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy w teren. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, materiały i urządzenia biurowe. Możliwość korzystania z samochodu służbowego.
Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w tym nakazywanie usunięcia uchybień, zakazywania prowadzenia działalności - w przypadku kiedy jest ona niezgodna z warunkami weterynaryjnymi,
 • uznawanie danego stada bydła za uzrędowo wolne od gruźlicy, urzędowo wolne od brucelozy, lub wolne od brucelozy i urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła oraz uznawania gospodarstwa, w którym utrzymywane są owce i kozy , za urzędowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy - jeżeli wymagania weterynaryjne dla danego rodzaju uznania są spełnione,
 • nadzór nad rejestracją zwierząt koniowatych i ich obrotem,
 • podejmowanie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania,
 • nadzór nad podmiotami w zakresie dobrostanu zwierząt
 • przygotowywanie harmonogramów i kontrola gospodarstw w zakresie IRZ i CC,
 • generowanie raportów w PA,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości.

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość kpa
 • Umiejętność pracy w zespole

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-05-26