Praca » Inne

Młodszy Specjalista w Wydziale Eksploatacji Sieci


Nr referencyjny: 3383610

Ważna przez:

Lokalizacja: Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Stanowisko: Młodszy Specjalista w Wydziale Eksploatacji Sieci

Oferent: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.


Opis stanowiska

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku: • prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadami oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zaopatrzenia w wodę i gospodarki odpadami,

 • wykonywanie ocen stanu technicznego obiektów,

 • współpraca przy wykonywaniu okresowej oceny oraz bieżącej kontroli stanu technicznego obiektów,

 • współpraca przy sporządzaniu planu utrzymania technicznego majątku sieciowego, w tym w zakresie weryfikacji przygotowywanych planów oraz zgłaszania zabiegów nieplanowych do Systemu Asset Management (AM),

 • opracowywanie części technicznych (Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia - SPZ) dokumentacji przetargowej dla zadań eksploatacyjnych i remontowych,

 • współpraca przy opracowywaniu propozycji zadań remontowych do planu remontów,

 • organizacja i prowadzenie w ramach swoich kompetencji prac komisji/zespołów odbiorów w zakresie: prac eksploatacyjnych, zadań remontowych, odbiorów gwarancyjnych oraz zadań inwestycyjnych,

 • prowadzenie ewidencji, aktualizacji i archiwizacji dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektów,

 • opiniowanie dokumentacji technicznej eksploatowanych obiektów i instalacji oraz dokumentacji inwestycyjnej,

 • przygotowywanie i organizowanie usuwania usterek/awarii urządzeń i systemów,

 • prowadzenie nadzoru nad realizacją prac eksploatacyjnych i remontowych realizowanych przez firmy zewnętrzne,

 • udział w pracach Komisji Badania Zakłóceń i sporządzanie projektów Protokołów Komisji Badania Zakłócenia oraz sporządzanie projektów Kart Zakłóceń,

 • wypełnianie obowiązków dotyczących wdrożonego w PSE S.A. systemu zarządzania środowiskowego.

Wymagania:

Wymagania: • wykształcenie wyższe techniczne, preferowana ochrona środowiska,

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży technicznej,

 • znajomość wymagań prawnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadami,

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, programu AutoCad, Norma Pro,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych, umiejętność pracy w zespole.

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-05-21