Praca » Inne

Pracownik ds. ocen środowiskowych


Nr referencyjny: 3548714

Ważna przez:

Lokalizacja: Warszawa, mazowieckie

Stanowisko: Pracownik ds. ocen środowiskowych

Oferent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A


Opis stanowiska

 


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


 • przygotowanie opinii dotyczących dokumentacji przetargowej na potrzeby postępowań zakupowych przydzielonych projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska, 

 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organami ochrony środowiska w zakresie spraw środowiskowych wynikających z monitorowania przygotowania i realizacji inwestycji, 

 • opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia w przypadku ich wykonania zasobami własnymi,

 • weryfikacja dokumentacji środowiskowej opracowanej przez wykonawców zewnętrznych, 

 • weryfikacja dokumentacji przedprojektowej i projektowej w zakresie ochrony środowiska, 

 • monitorowanie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji w zakresie ochrony środowiska, 

 • monitorowanie realizacji przydzielonych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zadań środowiskowych określonych w decyzjach administracyjnych, 

 • współudział w konsultacjach społecznych w zakresie ochrony środowiska projektów inwestycyjnych spółki,

 • opracowanie wniosków o dofinansowanie w części środowiskowej wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów w zakresie ochrony środowiska.


Wymagane kwalifikacje:


 • wykształcenie wyższe lub zaliczone co najmniej 3 lata studiów,

 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z ocenami oddziaływania na środowisko, procesem inwestycyjnym obiektów liniowych,

 • wiedza zawodowa w zakresie ochrona środowiska i inwestycji,

 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,

 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,

 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,

 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,

 • otwartość na zmianę.


Mile widziane kwalifikacje:


 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z ocenami,

 • wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym,

 • znajomość oprogramowania GIS na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym.

Wymagania:

Korzyści dla Ciebie:


 • Umowa o pracę

 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą

 • Opieka medyczna

 • Przyjazna i partnerska atmosfera

 • Program sportowo-rekreacyjny

 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Oferujemy:

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 


 


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


 


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.


 


Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.


 

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-07-29