Praca » Inne

Specjalista


Nr referencyjny: 3440798

Ważna przez:

Lokalizacja: Opole, opolskie

Stanowisko: Specjalista

Oferent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu


Opis stanowiska

Warunki pracy


Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, również praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


Zakres zadań • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji przyrodniczej na potrzeby planów ochrony dla 3 opolskich rezerwatów przyrody oraz prowadzenie spraw związanych z procedowaniem aktów prawa miejscowego;

 • Prowadzenie monitoringu przyrodniczego siedlisk objętych projektem;

 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wykonawcom zadań związanych ze zwalczaniem gatunków inwazyjnych, sprawowanie nadzóru przyrodniczego nad tymi zadaniami;

 • Prowadzenie spraw związanych z promocją i informacją o projekcie, a w szczególności przygotowanie informacji o projekcie na potrzeby publikacji na stronach internetowych;

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, leśnictwa, geografii lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska • specjalistyczna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków i siedlisk przyrodniczych w terenie; -

 • dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych

 • umiejętnośc obsługi komputera (pakiet office), umiejętność obsługi GPS;

 • umiejętność analitycznego myślenia i poszukiwania informacji;

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; odporność na stres;

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-06-18