Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor


Nr referencyjny: 3450514

Ważna przez:

Lokalizacja: Opole, opolskie

Stanowisko: Inspektor

Oferent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu


Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem w formie postanowienia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez MON, przedsięwzięć dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych;
 • Prowadzenie postępowań w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Kodeks postępowania administracyjnego; oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
 • zdolność analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność
 • umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-06-22