Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 2253866

Ważna przez:

Lokalizacja: Ząbkowice Śląskie, dolnoslaskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich


Opis stanowiska

Warunki pracy


– narzędzia i materiały pracy - komputer powyżej 4 godzin dziennie i inne powszechnie stosowane urządzenia biurowe;
– praca w terenie – kontakt ze zwierzętami i materiałem potencjalnie zakaźnym;
– wykonywanie zadań pod presją czasu;
– nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
– krajowe wyjazdy służbowe;
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych
– lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze;
– brak windy i podjazdów, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;


Zakres zadań • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad podmiotami podlegającymi zatwierdzeniu lub rejestracji.

 • Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 • Pobieranie próbek w zakresie urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt w celu zapewnienia zdrowia publicznego.

 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych I instancji i projektów pism dotyczących zadań zespołu, dokumentacji przekazywanej do organu II instancji w ramach prowadzonych postępowań odwoławczych i zażaleniowych w celu przedłożenia do akceptacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii

 • Obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanych zadań.

 • Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji i weryfikacją zapisów w rejestrach dotyczących podmiotów nadzorowanych.

 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresie właściwości zespołu, wpółpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu oraz tworzenie planów.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego • czynne prawo jazdy kat. B

 • umiejętność obsługi komputera

 • znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • komunikatywność;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • odporność na stres;

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-01-10