Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 2253865

Ważna przez:

Lokalizacja: Ząbkowice Śląskie, dolnoslaskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich


Opis stanowiska

Warunki pracy


- narzędzia i materiały pracy - komputer powyżej 4 godzin dziennie i inne powszechnie stosowane urządzenia biurowe;
- praca w terenie;
- wykonywanie zadań pod presją czasu;
- zagrożenie korupcją;
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
- krajowe wyjazdy służbowe;
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
- lokalizacja stanowiska na pierwszym piętrze;
- brak windy i podjazdów, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;


Zakres zadań • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt i ich dobrostanu w celu wykluczenia zjawisk niezgodnych z przepisami.

 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością podmiotów sektora akwakultury w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem w celu eliminacji nieprawidłowości.

 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymogów wzajemnej zgodności w celu wykluczenia niezgodności z przepisami.

 • Prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej w zakresie zadań zespołu w celu zapewnienia aktualnych informacji.

 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów w zakresie działań zespołu w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań w celu przedłożenia jednostce nadrzędnej.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe Wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego • Czynne prawo jazdy kat. B

 • Umiejętność obsługi komputera

 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • Komunikatywność

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Odporność na stres

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-01-10