Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 2253957

Ważna przez:

Lokalizacja: Nidzica, dolnoslaskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy


Opis stanowiska

Warunki pracy


- Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nidzicy oraz kontrole podmiotów nadzorowanych na terenie powiatu nidzickiego;
- Wyjazdy służbowe ( szkolenia, narady, konferencje);
- Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;
- Kontakt z materiałem biologicznym, zwierzętami;
- Potencjalne narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne.


Zakres zadań • Realizacja zadań związanych z nadzorem nad obrotem krajowym i handlem zwierzętami, w tym obsługa systemu TRACES

 • Koordynacja sporządzania i aktualizowania planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz prac zespołów powoływanych w ramach planów gotowości

 • Realizacja zadań z zakresu statystyki i sprawozdawczości, sporządzanie informacji i zestawień dotyczących wykonywanych zadań

 • Nadzór i wykonywanie czynności w zakresie obsługi programów informatycznych służących do obsługi badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt, bazy gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, rejestrów Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • uczestnictwo w pracach zespołu ds. ochrony zdrowia zwierząt

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe tytuł lekarza weterynarii lub technika weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego służby cywilnej;

 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;

 • Umiejętność obsługi komputera ( Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych;

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • komunikatywność, dyspozycyjność;

 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji;

 • dobra organizacja pracy;

 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole

 • Posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • kultura pracy i kultura osobista

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-01-10