Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 2500197

Ważna przez:

Lokalizacja: Olsztyn, dolnoslaskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie


Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe krajowe. Nierównomierne natężenie obowiązków służbowych, praca wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji i odporności na stres. Samodzielne kierowanie samochodem służbowym.

Zakres zadań

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad podmiotami produkującymi, przechowującymi i wprowadzającymi do obrotu środki żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • realizacja pobierania prób do badań monitoringowych i urzędowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych,
 • przygotowywanie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz sprawozdawczości

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego z zakresu bezpieczeństwa żywności i postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • prawo jazdy kat.B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-05-28