Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 2502051

Ważna przez:

Lokalizacja: Grudziądz, kujawsko-pomorskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu


Opis stanowiska

Warunki pracy


- reprezentacja urzędu na zewnątrz
- praca poza siedzibą urzędu i w urzędzie
- wyjazdy służbowe
- siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy
- narzędzia i materiały pracy- samochód służbowy, sprzęt biurowy - komputer, telefon, skaner


Zakres zadań • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie ASF oraz innych,

 • kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • planowanie ,nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnych

 • wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego

 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania

 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań

 • kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych

 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami

 • realizacja działań, w tym prowadzenie kontroli, dochodzeń epizootycznych, dokumentacji w zakresie ochrony zwierząt, likwidacji zagrożenia epizootycznego

 • realizacja zadań związanych z nadzorem nad obrotem krajowym i handlem zwierzętami, w tym obsługa systemu TRACES, Vetlink

 • koordynacja sporządzania i aktualizowania planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz prac zespołów powoływanych w planach gotowości

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe tytuł lekarza weterynarii lub pokrewne: zootechniczne, rolnicze, technologiczne,
biologiczne, bioinżynier
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 • dobra znajomość przepisów weterynaryjnych , postępowania administracyjnego, służby cywilnej

 • umiejętność obsługi programów komputerowych

 • prawo jazdy kategorii B

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • -dobra znajomość przepisów weterynaryjnych ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych

 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji

 • komunikatywność , dyspozycyjność

 • kultura pracy i kultura osobista

 • organizacja pracy własnej, stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, praca w zespole

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-05-29