Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 3277534

Ważna przez:

Lokalizacja: Łomża, podlaskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży


Opis stanowiska

Warunki pracy


• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.


Zakres zadań • Przeprowadzanie kontroli w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w podmiotach zajmujących się pozyskiwaniem, obrotem i przetwórstwem mięsa.

 • Kontrolowanie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do wprowadzania na rynek, do handlu, na eksport lub przywiezionych z UE i krajów trzecich.

 • Kontrola ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

 • Pobieranie próbek do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych,

 • Weryfikacja zakładowych procedur GHP, GMP, HACCP oraz przygotowywanie opinii planów technologicznych.

 • Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego.

 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce.

 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL).

 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • Przeszkolenie - Specjalizacja z dziedziny „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”.

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-03-20