Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 3284686

Ważna przez:

Lokalizacja: Sława, lubuskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie


Opis stanowiska

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu i poza urzędem
wyjazdy służbowe
szkolenia
możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działania IW
praca w zespole
praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych
stres związany z wykonaniem czynności pod presją czasu

Zakres zadań

 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność nadzorowaną
 • tworzenie i aktualizacja planów
 • realizacja zadań określonych w Ustawie Weterynaryjnej
 • realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • opracowanie sprawozdawczości z wykonanych zadań

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kat.B
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-03-24