Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 3287178

Ważna przez:

Lokalizacja: Krosno, podkarpackie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie


Opis stanowiska

Warunki pracy

- stres związany z przeprowadzaniem kontroli,
- stres towarzyszący wyjazdom służbowym,
- stres związany z niepewnością, co do prawidłowości wykonywanych zadań,
- praca w terenie.
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.
Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • kontrolowanie obrotu detalicznego oraz stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz u podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w swoim zakresie działania,
 • współpraca z inspekcją farmaceutyczną,
 • prowadzenie państwowych badań jakości (monitoring) produktów leczniczych weterynaryjnych będących w obrocie,
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji z zakresu obowiązujących regulacji prawnych i z zakresu realizowanych czynności,
 • wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie bieżącej i rocznej sprawozdawczości dotyczącej pracy Zespołu ds. nadzoru farmaceutycznego,
 • aktualizowanie, katalogowanie i archiwizowanie dokumentacji Zespołu ds. nadzoru farmaceutycznego ( w wersji papierowej i elektronicznej - "e-Dok").

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • podstawowa znajomość przepisów weterynaryjnych krajowych i wspólnotowych,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych z dobrą znajomością aplikacji biurowych, tj. Word, Excel, PowerPoint,
 • prawo jazdy,
 • dobra znajomość przepisów kpa,
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość j. angielskiego lub innego na poziomie komunikatywnym,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-03-25