Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 3287184

Ważna przez:

Lokalizacja: Kępno, wielkopolskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie


Opis stanowiska

Warunki pracy

• praca od poniedziałku do piątku, od godz. 7:00 do godz. 15:00
• praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu
• narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
• brak windy i podjazdów
• brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych zwierząt
 • sporządzanie harmonogramów chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacji
 • przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych oraz czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • kontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu i obrocie
 • kontrola dobrostanu zwierząt gospodarskich
 • kontrola podmiotów nadzorowanych
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych
 • bieżąca analiza informacji w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt w świetle obowiązujących przepisów prawa krajowego, unijnego i wytycznych
 • bieżące załatwianie spraw wyjaśniających, odwoławczych i organizacyjnych z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • wystawianie świadectw weterynaryjnych

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów w zakresie monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych oraz dobrostanu zwierząt
 • Umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-03-25