Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 3289706

Ważna przez:

Lokalizacja: Świebodzin, lubuskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie


Opis stanowiska

Warunki pracy


• Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu świebodzińskiego,
• Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych,
• Praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,
• Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,
• Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, miejsce pracy na piętrze w budynku jednopiętrowym, brak windy,
• Wyjazdy służbowe, szkolenia,
• Prowadzenie samochodu służbowego.


Zakres zadań • Kontrolowanie obrotu zwierzętami,

 • Kontrolowanie pośrednictwa w obrocie zwierzętami lub skupu zwierząt,

 • Kontrolowanie zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt, który jest wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,

 • Kontrolowanie przesyłek zwierząt w punktach odpoczynku, miejscach gromadzenia i punktach przeładunkowych (dotyczy wyłącznie lekarza weterynarii),

 • Badanie zwierząt umieszczanych na rynku lub przeznaczonych do handlu z wystawieniem wymaganych świadectw (dotyczy wyłącznie lekarza weterynarii),

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym praca w programie TRACES, IRZ, VETLINK,

 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w ramach właściwości zespołu,

 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przemieszczeń świń z obszaru objętego ograniczeniami.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii, zootechnik lub wykształcenie rolnicze,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego • W przypadku lekarza weterynarii - prawo wykonywania zawodu,

 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego w tym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przepisów o ochronie zwierząt w transporcie oraz przepisów w zakresie badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni,

 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna),

 • Prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-03-26