Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 3522374

Ważna przez:

Lokalizacja: Złotoryja, dolnoslaskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi


Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15,
- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (kontakt ze zwierzętami) - obszar powiatu złotoryjskiego,
- wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
- praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym,
- budynek parterowy.

Zakres zadań

 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
 • kontrolowanie nadzorowanych podmiotów,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, prowadzenie spraw oraz obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,
 • prowadzenie sprawozdawczości okresowej
 • aktualizacja rejestru nadzorowanych podmiotów paszowych i utylizacyjnych
 • pobieranie prób paszowych do badań

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu - w przypadku lekarza weterynarii,
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B- praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole,
 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi

źródło: praca.pl

data publikacji: 2020-07-20