Agregat Meteor zawieszany

Oferent

Oferent: MASTER PŁODOWSCY I WSPÓLNICY SP. J.

Poprzeczna 21A, 21-500 BIAŁA PODLASKA
woj. Lubelskie

Godziny otwarcia: W dni powszechne: 8.00 - 17.00 W sobotę: 8.00 - 14.00

Kontakt: 508490800

Produkt

Data dodania: 2016-05-09 10:05:25

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:42

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

Agregaty uniwersalne znajduję szerokie zastosowanie w uprawie gleby, od uprawy ścierniskowej, pościerniskowej, mulczowej aż do uprawy przedsiewnej po orce oraz przedsiewnej poplonów.
 

Maszyna przydatna na glebach lekkich  i średnich. Podstawowym zespołem roboczym jest czterobelkowy kultywator o mocnych zębach sprężynowych typu S o przekroju 70x12, zakończonych redliczką dwustronną wąską lub gęsiostópką. Z tyłu zamontowano wał krusząco zagęszczający, rurowy lub inny z oferowanych przez firmę.

W wersji do uprawy ścierniskowej maszyna posiada zgrzebło do słomy za wałem, natomiast w wersji do uprawy przedsiewnej wyposażona jest dodatkowo we włókę przednia i zagarniacze tylne. Przy pracy tylko samym kultywatorem można zamontować dodatkowo koła podporowe.

Praca agregatem uniwersalnym zapewnia dobre spulchnienie, wymieszanie i podciącie gleby, przy relatywnie niskim zapotrzebowaniu na moc ciągnika.

 

2. Wyposażenie podstawowe

kultywator 4 - belkowy

zęby sprężynowe 70 x 12

wał rurowy R540 lub płaskownikowy F410

zgrzebło do słomy
 

3. Wyposażenie dodatkowe lub opcjonalne

włóka przednia (mechaniczna lub hydrauliczna)

zagarniacze tylne

wał tylny w/g tabeli