thumbnail
thumbnail
thumbnail
Dodane: 13 grudzień 2013 Aktualizowano 10 sierpień 2022

PetroMat Micro

PetroMat Micro - nowy produkt z linii terminali PetroMat.

Funkcjonalność, prosta obsługa, nowoczesna technologia w atrakcyjnej cenie!!! 

 

 

 

 

- steruje wydawaniem paliwa przy wykorzystaniu kart i breloków zbliźeniowych (RFID Unicode 125 kHz) 

- moźliwość pojedynczej lub podwójnej identyfikacji (kierowcy i pojazdu) aby wydać paliwo 

- kaźda karta moźe być zabezpieczona PIN-em, ale nie musi (brak wpisanego PIN-u powoduje, źe system o niego 

nie pyta) 

- kaźda karta ma przypisany nr PUK, który umożliwia jednokrotne tankowanie bez karty (sytuacje awaryjne np. w 

przypadku zagubienia karty) 

- ilość kart w systemie nie limitowana )

- system prowadzi rejestrację wydań (tankowań) rejestrując: 

    - datę, 

    - czas, 

    - kto, 

    - do jakiego pojazdu/maszyny, 

    - ilość litrów paliwa  

    - jaki wprowadził stan licznika np. kilometrów 

    - przy jakim stanie totalizera zakończono tankowanie 

 

- kaźdy pojazd i kierowca opisani są firmą, moźna więc prowadzię wydania z podziałem na róźnych odbiorców 

- do firmy, pojazdu i kierowcy moźna przyporządkować limit paliwa do wydania w litrach, system zatrzymuje 

  wydawanie po osiągnięciu najmniejszego z limitów 

- system wymaga od kierowcy podania stanu licznika (kilometrów lub motogodzin) 

- system zarządzany jest poprzez przeglądarkę internetową (nie wymaga instalowania źadnych programów na 

komputerach uźytkownika, automat zawiera całe oprogramowanie) 

- system umoźliwia wydrukowanie raportu z wydanń paliwa lub wykonanie eksportu tego raportu do pliku txt 

- moźliwość arychwizacji danych jako plik bazodanowy lub w pliku tekstowym 

- system posiada wewnętrzny totalizer (licznik sumaryczny wydanego paliwa) 

- komunikacja z automatem poprzez LAN (opcjonalnie WiFi) oraz GPRS (wymagana karta SIM ze stałym IP 

- system obsługuje tylko układy wydawcze zliczając impulsy z przepływomierza (nie obsługuje profesjonalnych 

dystrybutorów) 

- moźliwość podłączenia systemu kontroli poziomu OCIO 

- obsługa tzn. karty operatora, która umoźliwia kontrolę sprawności klawiatury oraz kalibrację z poziomu terminala.