thumbnail
Dodane: 13 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

SILVIT® Biostymulator

Opis: Preparat nawozowy o właściwościach stymulujących, zawiera aktywny krzem w pełni przyswajalny przez rośliny.

DZIAŁANIE NA ROŚLINY:


Redukcja stresu biotycznego

Ogranicza fizyczną penetrację tkanek przez szkodniki Ściany komórkowe stają się bardziej odporne na enzymy produkowane przez patogeny (działanie fungistatyczne)

Redukcja stresu abiotycznego

Podwyższa tolerancję roślin na niskie temperatury Redukuje transpirację w okresie suszy Intensyfikuje fotosyntezę w warunkach słabego światła Ogranicza wpływ wysokiego zasolenia gleby na wzrost roślin Ogranicza wpływ niedoboru P poprzez regulowanie jego pobierania Eliminuje toksyczne działanie Al na wzrost korzenia


Efekty działania SILVIT na ogórku szklarniowym.
 

  

              Kontrola                         0,2% dolistnie                   0,1% doglebowo

Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
N P2O5 K2O CaO MgO Na2O5 SO3 B Co Cu Fe Mn Mo Zn Ti Si Aminokwasy Witaminy Wyciąg z alg
    8,2         0,100           0,020          
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l
Instrukcja stosowania:

 

Proponowanezalecenia mają charakter ogólny. Należy je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe. Unikać zabiegów podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.
 

SILVIT® stosować w postaci roztworu wodnego nalistnie.  

Zalecane terminy stosowania - okresy krytyczne roślin i/lub w okresach intensywnego wzrostu roślin, co 10–14 dni.

W celu poprawy pobierania przez rośliny fosforu z gleby SILVIT® zastosować 2-3 krotnie co 5-7 dni.

Dla złagodzenia efektów suszy należy wykonać 2-3 zabiegi co 5-7 dni przed wystąpieniem pierwszych symptomów niedoboru wody.

Do redukcji negatywnego wpływu zbyt wysokiego zasolenia w podłożach stosować 0,1 - 0,2% stężenie pożywki do fertygacji.

Stosując SILVIT® łączniez innymi nawozami dolistnymi - przed sporządzeniem roztworu roboczego wskazane jest wykonanie próby mieszalności lub
skontaktowanie się z doradcami INTERMAG.


DOKARMIANIE DOLISTNE: 
ZALECANA ILOŚĆ zabiegów 2–6  w sezonie wegetacyjnym
                                                               

UPRAWY

Termin stosowania

Jednorazowe dawki nawozu

Ilość cieczy użytkowej

 

UPRAWY ROLNICZE

Pierwszy zabieg 3 tygodnie po wschodach. Następne 2-3 zabiegi w okresach intensywnego wzrostu  co 10-14 dn. Dodatkowe zabiegi wykonać przed spodziewanymi warunkami stresowymi  (susza, przymrozek, mała ilość światła)

500 ml/ha

200–300 l/ha

 

DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE

Pierwszy zabieg na tydzień przed kwitnieniem.  Po opadnięciu płatków wykonać 2-4 zabiegi co 10-14 dni. Dodatkowe zabiegi wykonać przed spodziewanymi warunkami stresowymi  (susza, przymrozek, duża presja chorób i/lub szkodników)

500 ml/ha

500–1000 l/ha

Warzywa

Pierwszy zabieg wykonać 15-20 dni po wschodach lub 4-7 dni po przyjęciu się rozsady. Następne zabiegi wykonać przed spodziewanymi warunkami stresowymi  (susza, przymrozek, mała ilość światła)

500 ml/ha

200-700 l/ha

 

TRUSKAWKA

Pierwszy zabieg wykonać w stadium białego pąka. Zabiegi kontynuować po 2 tygodniach w odstępach 10-14 dniowych.  Dodatkowe zabiegi wykonać przed spodziewanymi warunkami stresowymi  (susza, przymrozek, duża presja chorób i/lub szkodników)

500 ml/ha

300–600 l/ha

WARZYWAI ROŚLINY OZDOBNE 

pod osłonami

Intensywny wzrost - zalecane stężenie 0,1–0,2%                   

                        (50 -200 ml nawozu w 100 litrach wody)                           

 

NAWOŻENIE Z NAWADNIANIEM  Podlewać rośliny 3–6 razy w sezonie wegetacyjnym roztworem nawozu 0,1% (100 ml nawozu w 100 litrach wody).