thumbnail
Dodane: 13 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

TYTANIT® Biostymulator

Opis: Nawóz mineralny zawierający tytan (Ti). Wzmacnia system odpornościowy roślin, zwiększa plony oraz poprawia ich jakość.

Jak działa TYTANIT?

Tytan to pierwiastek, który mimo powszechnej obecności w skorupie ziemskiej jest niedostępny dla roślin w warunkach naturalnych z gleby w zakresie pH 4–8, czyli typowym dla wzrostu większości roślin.


Stymulator wzrostu TYTANIT, zawiera formę tytanu dostępną dla roślin w szerokim zakresie pH, zarówno w aplikacji pozakorzeniowej jak i doglebowej.


Zalety stosowania stymulatora TYTANIT:

Wzrost ilości i jakości plonu Zdecydowany wzrost rentowności uprawy.  Doskonała relacja zysku w stosunku do poniesionych  kosztów Wzrost odporności roślin na czynniki chorobotwórcze Wzrost odporności na stresy wywołany czynnikami abiotycznymi ( niekorzystne warunki klimatyczno-środowiskowe) Możliwość łącznego stosowania z większością nawozów do aplikacji pozakorzeniowej i środków ochrony roślin

Dotychczas poznano 4 istotne sposoby oddziaływania jonów tytanu na roślinę.

1.  Zwiększenie wigoru ziaren pyłku

Wpływ dolistnego dostarczenia jonów tytanu na procesy zapylenia i zapłodnienia poznane zostały na początku XXI wieku.  Związane jest to między innymi z lepszym przyleganiem pyłku do znamienia słupka oraz intensyfikacją rozwoju łagiewki pyłkowej.

 

Fotografie wykonane elektronowym mikroskopem skaningowym

                  BEZ  TYTANITU                                           Z TYTANITEM
                  FOT.1 Fragment powierzchni                          FOT. 2 Fragment powierzchni
                  znamienia słupka                                          znamienia słupka
                  bez ziarn pyłku z objawami degeneracji             z kiełkującymi ziarnami pyłku rośliny
                  komórek znamienia    
                                

2.  Wzrost aktywności jonów żelaza

Poprzez dostarczenie roślinie jonów tytanu zwiększa się intensywność fotosyntezy, wzrasta synteza chlorofilu i aktywność enzymów. Takie zmiany w roślinie powstają dzięki zwiększonej aktywności jonów żelaza.

 

3.  Zwiększenie tempa pobierania składników pokarmowych

Związane jest to ze wzrostem przemian metabolicznych zachodzących w roślinie. Szybciej pobierane są składniki pokarmowe dostarczone roślinom do gleby, jak i te w formie aplikacji pozakorzeniowej.

 

4.   Zwiększenie odporności na infekcje wywoływane przez niektóre patogeny grzybowe.

Podczas prac badawczych nad stosowaniem pozakorzeniowym preparatu TYTANIT stwierdzono, że w znacznym stopniu ograniczane jest występowanie niektórych chorób pochodzenia grzybowego. Na badanych gatunkach warzyw odnotowano ograniczenie porażenia przez mączniaka prawdziwego i alternariozę.
 

Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
N P2O5 K2O CaO MgO Na2O5 SO3 B Co Cu Fe Mn Mo Zn Ti Si Aminokwasy Witaminy Wyciąg z alg
                            0,8 do 8,5 g Ti w l nawozu        

Dostępne opakowania: 0.20 l, 0.50 l, 1 l, 5 l, 20 l, 30 l
Instrukcja stosowania:

 

ZAKRES I SPOSÓB STOSOWANIA:

TYTANIT® zawiera 0,8% (m/m) tytanu (Ti) (8,5 g Ti w 1 Iitrze stymulatora).
Stosować dolistnie w formie roztworu wodnego.Pokryć roztworem dokładnie całą powierzchnię liści. TYTANIT® można stosowaćw postaci roztworu wodnego: pojedynczo lub łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu, innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG i programami dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin).Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.Nie przekraczać zalecanych dawek. 
 

TERMINY STOSOWANIA, ZALECENIA DLA RÓŻNYCH GATUNKÓW ROŚLIN

(optymalna dawka, ilość cieczy użytkowej, terminy oprysków)

DRZEWA OWOCOWE  (0,2-0,4 l/ha;500-1000 l/ha): I – rozwój pąków kwiatowych, II – kwitnienie,III - po zawiązaniu owoców i wykształceniu liści, IV - w czasie wzrostu owoców (połowa czerwca).

KRZEWY OWOCOWE  (0,2-0,4 l/ha;  500-1000 l/ha): I – po wznowieniu wegetacji wiosennej,II – w czasie kwitnienia, III – rozwój owoców.

TRUSKAWKA  (0,2-0,4 l/ha;  300-600 l/ha): I – po wznowieniu wegetacji wiosennej, następne co 7-10 dni do początków owocowania.

POMIDOR, PAPRYKA  (0,2-0,4 l/ha;  300-600 l/ha): opryskiwać kilkakrotnie, co 10 dni, od chwili ukorzenieniasię rozsady.

OGÓREK  (0,2-0,4 l/ha;300-600 l/ha): opryskiwać kilkakrotnie, co 10 dni, od chwili wykształcenia 2-4 liści właściwych.

WARZYWA CEBULOWE, KORZENIOWE, KAPUSTNE  (0,2 l/ha;300-600 l/ha): I – po ukazaniu się 2-3 liści właściwych dla roślin z siewu lub po prawidłowym ukorzenieniu się rozsady. Wykonać 2-3 opryski co 2 tygodnie.

ROŚLINY OZDOBNE (0,2 l/ha;300-600 l/ha): I – z chwilą pojawiania się nowych pędów lub pąków kwiatowych, następne co 7-10 dni.

ZBOŻA  (0,2-0,4 l/ha; 200-300 l/ha): jesień: faza 3-4 liści;wiosna: I–krzewienie, II- strzelanie w źdźbło, III – kłoszenie.

RZEPAK  (0,2-0,4 l/ha; 200-300 l/ha):jesień: faza 4-6 liści; wiosna: I – formowanie łodygi, II – pąkowanie, III – kwitnienie/zawiązywanie łuszczyn.

KUKURYDZA  (0,2-0,4 l/ha;200-300 l/ha): I – faza 2-6 liści, II – 7-10 dni po pierwszym, III – 7-10 dni po drugim.

ZIEMNIAK  (0,2-0,5 l/ha;200-300 l/ha): I – po wytworzeniu pędów bocznych,II- w czasie kwitnienia.

Inne uprawy rolnicze  (0,2-0,4 l/ha; 200-300 l/ha):stosować dwa-trzy opryski w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju.

W przypadku roślin o słabej kondycji lub wystąpienia niekorzystnych warunków środowiskowych można stosować cykliczne zabiegi preparatem TYTANIT® co 5-10 dni.