thumbnail
Dodane: 24 lipiec 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

STROM SWIFTERDISC XN niesiony tarczowy pług podorywkowy, brona talerzowa

SWIFTERDISC XN to niesiony tarczowy pług podorywkowy z krótką koncepcją indywidualnego sprężynowania tarczy gumowymi
segmentami, przygotowany dla szybkiej, jakościowej podorywki o niskich kosztach. SWIFTERDISC XN można wykorzystywać również do
przygotowania gruntów przed wysiewem w konwencyjnym i minimalizacyjnym obrabianiu gleby. Maszyna jest agregowana z traktorem poprzez 3-punktowe zawieszenie kategorii II./III.


Typ maszyny: niesiony tarczowy pług podorywkowy z krótką koncepcją
Organy robocze: 2 szeregi wycinających tarczy 520 x 5 mm (kształt stożek ścięty), tylny walec rozdrabniający (prętowy, segmentowy, roadpacker, gumipacker,
V-ring, dwu-szeregowe listwowe, więcej na str. 34)
Zabezpieczenie: indywidualnie gumowymi segmentami
Wyposażenie:  osłony boczne, oświetlenie
Wykorzystanie:  szybka podorywka o niskich kosztach, przygotowanie przedsiewu
Operacje robocze: spulchnienie warstwy powierzchownej, naciącie resztek roślinnych, równomierne przemieszanie resztek roślonnych,
naruszenie kapilarności, wyrównanie i wzmacnianie


SWIFTERDISC XN   3000 XN 4000 XN 4000 R
Szerokość robocza m 3 4 4
Szerokość transportowa m 3 3 4
Długość transportowa m 2,7 2,7 2,7
Głębokość robocza cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Ilość tarczy szt 22 32 32
Masa całkowita kg 1 650 2 650 2 500
Moc zalecana   HP 85 - 115 130 - 150 130 - 150