thumbnail
Dodane: 12 październik 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Liniowe systemy nawadniające TL

Tylko systemy TL Linear oferują ciągły ruch w celu precyzyjnego zarządzania wodą, dostosowanego do Twoich potrzeb.

Liniowe systemy nawadniania TL konsekwentnie zużywają prawie 50% mniej wody niż metody nawadniania powodziowego, umożliwiając jednocześnie prawie całkowite pokrycie pola. Równomierny rozdział wody na całej długości systemu liniowego zmniejsza straty spowodowane tarciem i obniża koszty eksploatacji.
 

Napęd hydrostatyczny T-L zapewnia ciągły ruch, co skutkuje precyzyjną dystrybucją wody, co ma kluczowe znaczenie dla produkcji podczas nawadniania, a zwłaszcza podczas aplikacji chemikaliów przez system. Nie ma operacji „start-stop” typowej dla systemów napędzanych elektrycznie.

Systemy liniowe TL można prowadzić za pomocą:
 bruzdy,
 kabla naziemnego,
 przewodu podziemnego w zależności od określonych wymagań.
 NOWOŚĆ: Nawigacja GPS do ręcznego sterowania pojedynczą wieżą 4-kołowych systemów liniowych.

Wyjątkowy system prowadzenia zaworów suwakowych T-L zapewnia dokładne wyrównanie dla każdej wieży.
Wodę można czerpać z rowu lub „przeciąganiem wężem” do 200 m długości.
Liniowe mogą być posuwem końcowym lub środkowym.
Sterowanie podstawowe jest dobre w przypadku liniowych prowadnic końcowych od 200 m do 400 mi liniowych posuwu środkowego od 400 m do 800 m (długości zalecane).
Traktor Ultra Linear firmy T-L umożliwia nawadnianie sąsiednich równoległych pól za pomocą jednego systemu (patrz rysunek poniżej). Przęsła obracają się wokół stacjonarnego ciągnika 4-kołowego, kierując się bruzdą, kablem, betonowym rowem lub zakopanym drutem. Ciągnik może się obracać, umożliwiając pracę układu w różnych położeniach. Ultra jest wyposażony w panel sterowania Precision Linear.