thumbnail
thumbnail
Dodane: 28 kwieceiń 2016 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Wały do pługów Partner II Wał campbell EXPOM

Wał Campbell – Crosskil PARTNER II jest wałem współpracującym z pługami obrotowymi i służy do zagęszczenia gleby bezpośrednio w czasie orki co wydatnie skraca okres agrotechniczny między orką a siewem. Pług musi być wyposażony w specjalną belkę dla urządzeń doprawiających. Dzięki specjalnemu profilowi pierścienie Campbell wnikają w glebę i powodują jej zagęszczenie. PARTNER II przy zastosowaniu drugiego rzędu Campbell spowodował bardzo dużą stabilność wału. Przy wyborze wału wyposażonego w pierścienie typu Campbell należy także zwrócić uwagę na kąt ostrza. Kąty ostrzy dobiera się według rodzaju uprawianej gleby. Na przykład pierścienie o średnicy 700 mm mają kąty 30 i 45°. Na glebach średnich, ciężkich i mieszanych stosujemy pierścienie z kątem ostrza 30°, a na glebach lekkich z kątem ostrza 45°.
  wyposażenie standardowe: dyszle ciągnące sprężyna stabilizująca + łańcuchy łańcuchy oczyszczające łącznik dyszli płoza stabilizująca przystawka z wałem kołeczkowym dyszel łączący wał Campbell średnicy 700mm 30° wszystkie wersje sztywne, ciągnione   typ pierścieni: Campbella ø 700, 800, 900mm Kołeczkowy ø 500 mm