thumbnail
Dodane: 29 lipiec 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

MESCOMP - Elektryczny rozdzielacz do opryskiwacza ze sterownikiem


Oferowany elektryczny rozdzielacz stałociśnieniowy posiada filtr samoczyszczący, elektryczny zawór proporcjonalny do regulacji dawki, elektryczny zawór główny oraz maksymalnie 5 elektrycznych zaworów sekcyjnych. Na życzenie możemy oferować inne konfiguracje, wyposażając typowy rozdzielacz w dodatkowe ręczne sekcje do rozwadniacza lub mieszadła. Do sterowania rozdzielaczem z kabiny ciągnika dołączamy panel z przełącznikami i przewód elektryczny.
Rozdzielacz stałociśnieniowy zapewnia niezmienność ciśnienia przy zamykaniu lub otwieraniu zaworów sekcyjnych, natomiast zawór proporcjonalny gwarantuje stałość dawki w l/ha przy zmianie prędkości jazdy.