thumbnail
Dodane: 29 lipiec 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

MESCOMP - Ręczny rozdzielacz do opryskiwacza

Oferowany rozdzielacz stałociśnieniowy posiada filtr samoczyszczący, zawór proporcjonalny do regulacji dawki, zawór główny oraz dowolną liczbę zaworów sekcyjnych. Na życzenie możemy oferować inne konfiguracje, wyposażając typowy rozdzielacz w dodatkowe sekcje do rozwadniacza, mieszadła, lub zastępując ręczne zawory główne i regulacji dawki zaworami elektrycznymi sterowanymi z kabiny ciągnika. Rozdzielacz stałociśnieniowy zapewnia niezmienność ciśnienia przy zamykaniu lub otwieraniu zaworów sekcyjnych, natomiast zawór proporcjonalny gwarantuje stałość dawki w l/ha przy zmianie prędkości jazdy.