thumbnail
Dodane: 29 lipiec 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Mescomp - Wielopozycyjne oprawy do rozpylaczy

Wielopozycyjne oprawy do rozpylaczy ułatwiają przygotowanie opryskiwacza do pracy.

Zamiast wymieniać wszystkie rozpylacze przed rozpoczęciem oprysku, wystarczy okręcając oprawę wybrać najodpowiedniejszy, wcześniej zainstalowany rozpylacz. Oprawy wielopozycyjne skracają czas przygotowania opryskiwacza i chronią użytkownika przed kontaktem z cieczą roboczą przy wymianie rozpylaczy w głowicach jednopozycyjnych.
Oprawy są wykonywane w wersjach do montażu na rurkę lub na wąż.