thumbnail
Dodane: 13 maj 2016 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Głębosz- Staltech

Głębosz PLOWER ze względu na rodzaj zastosowanych wygiętych zębów podcinających przeznaczony jest do spulchniania gleby bez konieczności jej wywracania


Praca maszyny powoduje lepsze podsiąkanie i drenaż wierzchniej warstwy gruntu. PLOWER znajduje więc zastosowanie w rekultywacji pastwisk i ugorów w całym zakresie gleb od lekkich do ciężkich. Sprawdza się również w głębokiej bezorkowej uprawie pól z pozostałościami roślinnymi oraz w głebokim spulchnianiu zaoranych, zleżałych gleb.

 

  Do głównych zalet PLOWERA można zaliczyć:

szczelinowatość bez wstrząsów

likwidacja stwardniałej warstwy pod powierzchnią orną

drenaż

przygotowanie ukorzenienia

 

     Na wyposażenie podstawowe głębosza składają się:
 

zęby podcinające wygięte z dłutem (wymienne redlice)

podwójny mechanizm podporowy na kołach gumowych R13 zapewniający niezwykle stabilną pracę maszyny i dokładne utrzymanie głębokości (4 koła)

regulowany rozstaw zębów

  bezpiecznikowe lub spężynowe (non - stop) zabezpieczenie zębów

   
Jako wyposażenie opocjonalne PLOWER może być wyposażony w :
 

walec rurowy 500 mm lub 600 mm

walec gumowy 500 mm lub 600 mm

walec zębaty 450 mm lub 500 mm

dwurzędowy zestaw talerzy rozcinająco - zagarniających o średnicy 510 mm (talerz zębaty) z zabezpieczeniem przeciążeniowym w postaci amortyzatorów gumowych.