KONSTRUKCJE STALOWE

Oferent

Oferent: Metal-Fach

ul. Kresowa 62, 16-100 Sokółka
woj. Podlaskie

Kontakt: 85 711 98 44

Produkt

Data dodania: 2016-02-08 11:50:53

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:41

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

KONSTRUKCJE STALOWE
SYSTEM HAL Z PROFILI KSZTAŁTOWANYCH NA ZIMNO (SKRĘCANYCH) ZNACZNIE LŻEJSZYCH OD KONSTRUKCJI HUTNICZYCH (SPAWANYCH) SYSTEM „CC”

Główną konstrukcję nośną stanowią następujące elementy stalowe: słupy zewnętrzne, rygle główne, zastrzały węzła narożnego (profile zimnogięte – wykonane z blachy ocynkowej), ściągi prętowe oraz ustrój kratowy (dla większych rozpiętości).

 

Połączenie z fundamentami przewiduje się jako przegubowe, gdzie ceowniki mocowane są do blaszanej podstawy śrubami M16 a te do stopy kotwami np. HVU + HAS-EM16

Do słupów za pośrednictwem blach węzłowych mocowane są rygle, zastrzały oraz ściągi z profili zimnogiętych. Zastrzał jest ważnym elementem budującym sztywność obiektu. Jednym końcem jest on zamocowany do słupa, zaś drugim do rygla.

 

W ścianach szczytowych występuje rama, której konstrukcja bazuje na dwóch ceownikach zimnogiętych, bez zastrzałów i ściągu. W ramie szczytowej z ryglami pełnościennymi zaprojektowano słupy z profili rurowych, natomiast w halach kratowych z ceowników zimnogiętych. Słup szczytowy wraz z ryglem z rury kwadratowej umożliwiają montaż bram.

WYMIARY HAL


Długość (L) to krotność 5 metrów
Szerokość (B) od 8-20 metrów bez podpór
Wysokość (H) 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6… metrów
Wjazdy mogą być umieszczone na szczytach lub polach bocznych.
4x4m; 4,5 x 4,5 m
Dostosowujemy się do indywidualnych wymiarów inwestorów.

PRZEZNACZENIE HAL   obiekty przemysłowe i usługowe wiaty na maszyny rolnicze obiekty inwentarskie hale produkcyjne przechowalnie magazyny warsztaty obory chlewnie kurniki chłodnie ZALETY HAL SKRĘCANYCH krótkie terminy wykonania szybkość i ekonomiczność procesu budowy łatwość w montażu (postawienie za pomocą małej ładowarki lub ładowacza czołowego) trwałość (cynkowane) uniwersalność konstrukcji, możliwość rozbudowy możliwość obudowy płytą warstwową lub blachą trapezową WYKONANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ORAZ KONSTRUKCYJNEGO

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę:

1. Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Warunki techniczne dotyczące możliwości przyłączenia obiektu do sieci (kanalizacja, wodociąg, energia elektryczna) uzyskane od gestorów.
4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez uprawnionego geodetę.
5. Badania geotechniczne terenu objętego opracowaniem wykonane przez uprawnionego geologa.
6. Decyzja środowiskowa o wpływie planowanej inwestycji na otaczające środowisko (wymagana w przypadku zaliczenia inwestycji do kategorii znacząco oddziałującej na środowisko bądź znajdującej się w obszarze Natura 2000).
7. Warunki dotyczące lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na teren objęty opracowaniem (wymagane w przypadku braku zjazdu).
8. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami.
9. Projekt konstrukcyjny (dodatkowe opracowanie projektowe).
10. Projekty branżowe (dodatkowe opracowania projektowe).

ISTNIEJE  MOŻLIWOŚĆ  ZAŁATWIENIA  W/W  DOKUMENTÓW W  IMIENIU  INWESTORA  W  OPARCIU  O  PEŁNOMOCNICTWO.
TEL. KONTAKTOWY PAWEŁ PIETROŁAJ 695 550 996

PRODUKCJA PROFILI


Metal-Fach wykonuje profile Z i C gięte na zimno z blach ocynkowanych gatunku S 355. Profile Z i C wykonywane są z blachy o grubości: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm i 3 mmKształtowniki Z i C posiadają otwory O 14 i O 18 – wymiar standardowy. Dostępne są również otwory owalne, ułatwiające montaż. Zastosowanie profili zimnogiętych ułatwia procesy związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych. Kształtownik Z i C wykonywane są od 100 mm do 400 mm z gradacją co 50 mm.


 Profil – SIGMA  

– Łaty stalowe – długość do 12 m, grubość: 1,5 mm/ 2 mm/ 2,5 mm/ 3 mm
– Profilowe ścianki działowe, profile konstrukcyjne
– Zastosowanie: belki stropowe, rygle, obudowa hal stalowych


 Profil – OMEGA
– Profil wykonywany wedle wymiarów indywidualnych
– Łaty stalowe – dł. do 12 m, grubość: 1,5 mm/ 2 mm/ 2,5 mm/ 3 mm/ 5 mm
– Konstrukcja bram i płotów
– Ramy przyczep
– Szyny, konstrukcje szkieletów budynków
– Profile dylatacyjne – posadzek

DODATKOWE USŁUGI
Wykonawstwo profili konstrukcyjnych, podstaw dachowych (świetlików) Belki okapowe i stropowe, otworowanie profili, konstrukcje ścian osłonowych i działowych, łaty stalowe OBRÓBKI NIESTANDARDOWE – DOSTOSOWANIE SIĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA.

Wykonujemy również konstrukcje stalowe (malowane lub cynkowane)

szerokość od 6 do 24 metrów bez podpór, odległość słupów co 5 metrów, Montaż konstrukcji Istnieje możliwość zakupu materiałów  np. płyta warstwowa, blachy pokryciowe, systemy rynien, świetliki dachowe, drzwi, systemy dociepleń (pianka poliuretanowa, styrodur) GALERIA KONSTRUKCJI STALOWYCH SKRĘCANYCH
                                                      

ETAPY STAWIANIA KONSTRUKCJI – GALERIA
                                          

HALE – GALERIA