thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
Dodane: 13 kwieceiń 2016 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Kultywator Vogel&Noot VN TerraCult

Dzięki licznym możliwościom zastosowania, kultywator VN TerraCult łączy w sobie wiele zalet, które czynią go nieodzownym partnerem. Dlatego znajduje on zastosowanie nie tylko przy płytkiej obróbce ściernisk, lecz służy również do spulchniania warstwy ornej.
Kultywator VN TerraCult jest kompaktowym urządzeniem doczepianym, które z powodzeniem może być stosowane również w małych średnich strukturach oraz wykazuje dobre prowadzenie wgłębne także w terenie falistym. Na życzenie kultywator VN TerraCult może zostać wyposażony w walec z pierścieniem klinowym Terrapak lub w walec Terraclean zabezpieczony przed zapychaniem (walec mostkowy ø 500 z wewnętrznym zbierakiem). Walec Terraclean powoduje doskonałe rozdrobnienie tam, gdzie - w przeciwieństwie do walca Terrapack - pożądane jest mniejsze zagęszczenie warstwy roli. Bardzo elastyczny jest system redliczek obejmujący redlicę dwudziobową (seryjnie) i redlicą obrotową 100 mm - obie także z opcjonalnym skrzydełkiem - a także szybkozmienne gęsiostópki

Kultywator VN TerraCult jako maszyna doczepiana (zdjęcie po lewej) jest idealny dla mniejszych i średnich powierzchni, opcjonalnie dostępne jest również półzawieszane podwozie VN TerraLift (zdjęcie po prawej).

Tarcze poziomujące (zdjęcie po lewej), koła podporowe (zdjęcie środkowe) i zęby sprężynujące (zdjęcie po prawej) sprawiają, że kultywator VN TerraCult jest produktem wiodącym.

Zalety techniczne:

Czterobelkowa konstrukcja ramy i małe odstępy między bruzdami przynoszą najlepszy efekt przemieszania i dokładnego wzruszania ziemi.

Zęby w kształcie litery „c" na spiralnych sprężynach zapewniają bardzo dobry przesyp ziemi i zapobiegają zatkaniu.

Optymalne wmieszanie słomy i wyrównywanie za pomocą zawieszonych wachlarzowatych tarcz poziomujących, 
które można ustawić za pomocą wrzeciona.

Automatyczne dopasowywanie głębokości tarcz poziomujących.

Tylny walec doprawiający Terrapak zapewnia szybkie i niezawodne doprawienie gleby