thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
Dodane: 13 kwieceiń 2016 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Uniwersalny kultywator Vogel&Noot VN TerraMix

Techniczne Know-how kultywatora uniwersalnego VN TerraMix pod każdym względem sprosta wyzwaniom przygotowywania ziemi, jest gwarantem jej perfekcyjnego rozdrob­nienia i zmieszania z resztkami po poprzednich zbiorach. Niedościgniony w umacnianiu ziemi, VN TerraMix spełnia optymalne warunki większych plonów.

VN TerraMix dostępny jest w wersji nie składanej o szerokości roboczej do 4m. Nowe, opatentowane składanie dla wersji o szerokości roboczej powyżej 4m łączy w sobie zalety wszystkich powszechnie znanych układów składających. Optymalnie przygotowuje ziemię do dalszej obróbki lub siewu.


Centralne ustawianie tarcz

Kultywator VN TerraMix ma dużo mocnych stron - ważne jest centralne ustawianie tarcz oraz równoczesne z ustawianiem walców, stuprocentowe dopasowanie tarcz wachlarzowych, które pozwala na czystą i ekonomiczną pracę.

Walce dbają o dokładne prowad­zenie wgłębne, a ich wysokość jest stopniowo ustawiana przez siatkę perforowaną. Standardowe wyposażenie w walec Terrapak (zdjęcie po lewej). Do wyboru wersja z walcem Terraclean (zdjęcie po prawej) lub walcem mostkowym DM 500.

Nie składany wariant kultywatora VN TerraMix: Dostępny z szerokością roboczą 250, 300 i 400 cm. Razem z elektrycznym rozsiewaczem uniwersalnym VN-Rotordrill lub mechanicz­nym rozsiewaczem nasion zapewnia większą racjonalizację w jednym tylko cyklu pracy.


Kwestia zadań

Dzięki seryjnie montowanemu walcowi Terrapak, ziemia jest dokładnie rozdrabniana, a dzięki pierścieniom dociskającym i płozom zbierającym bez podsadzki podłużnej zostaje osiągnięte wyjątkowe umocnienie podłoża. W celu sprostania różnym wymaganiom uprawy ziemi można regulować siłę nacisku płóz zagarniacza. Skuteczność zagarniacza pozostaje przy tym taka sama. W systemie redliczek podstawą jest jednoczęściowa redlica skrzydełkowa o szerokości 480 mm. Kąt działania redliczki można ustawić i zapewnić najlepsze działanie również na twardym podłożu. Na życzenie dostępna jest wersja kultywatora VN TerraMix z redlicą dwudziobową do twardszego podłoża, z redliczką tnącą do cięższego gruntu lub z podzielonym systemem redliczek.

VN TerraMix z redlicą o podwójnej szerokości (lewe u góry), dwudziobową (prawe u góry) lub redlicą tnącą (Iewe na dole). Zabezpieczenie przed ka­mieniami przez sprężyny spiralne (prawe na dole).

Składany kultywator VN TerraMix o szerokości roboczej 400, 500 lub 600 cm łączy w sobie zalety wszystkich systemów składających  dostępnych na rynku.


Zalety techniczne:

Jednoczesna regulacja głębokości roboczej walców, kół spulchniających i tarcz wachlarzowych zapewnia dokładne wymieszanie pozostałości po zbiorach, seryjnie montowane amortyzatory tarcz zabezpieczają je przed kamieniami.

Śruby zabezpieczające chronią zęby przed kamieniami. Możliwe jest również wyposażenie w zabezpieczenie przeciążeniowe NON-STOP oraz dodatkowe sprężyny dla zwiększenia siły przeciążenia.

Ustawiany kąt działania redlicy skrzydełkowej zapewnia najlepsze wbicie w twarde podłoże.

Duże siły zwolnienia przy trzpieniu z ostrzem oraz całkowicie zautomatyzo­wane zabezpieczenie przed kamieniami.

Wielofunkcyjna regulacja blach bocznych zapewnia optymalne podłączenie bez konieczności przejścia do następnych szerokości roboczych - niezależnie od prędkości pracy. Przestawianie do po­zycji transportowej bez nakładu siły.

Ramę środkową można stosować również przy uniesionych elementach zewnętrznych, możliwe jest ustawie­nie szerokości roboczej 2,50 m przy szczególnych warunkach podłoża.

Wysokość transportowa, również urządzeń z szerokością roboczą 6 m, wynosi poniżej 3 m.

Możliwość stabilnego rozstawi­enia bez podpory zapewniająca oszczędność miejsca.

Zarówno elektryczny siewnik poplonów, jak i VN-Rotordrill pozostają w czasie transportu na swoich pozycjach.

Hydrauliczna blokada układu składającego zapewniająca doskonały przebieg pracy i wyrówna­nie powierzchni rolnej.