thumbnail
Dodane: 08 październik 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Magazynowanie zbiorcze OMNIVENT

Do przechowywania produktów luzem o wysokości stosu od 3 do 6 metrów. Wymuszona wentylacja przez kanały wentylacyjne lub podłogę kratową. • Wymuszona wentylacja i doskonała dystrybucja powietrza z idealną regulacją powietrza mieszanego • Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni • Łatwe zasysanie i odbieranie produktu