thumbnail
Dodane: 16 kwieceiń 2015 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Mieszanki paszowe dla Gęsi

Program żywienia gęsi:

Gęś 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych, brojlerów i hodowlanych do 3 tygodnia życia

Gęś 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych, brojlerów od 4 do 8tyg. i hodowlanych od 4 do 12tyg. życia

Gęś 3 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych od 9 do 10tyg., brojlerów od 9 do końca okresu tuczu i hodowlanych od 13tyg.  życia do osiągnięcia dojrzałości

Gęś 4 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych od 11 do 13 tygodnia życia

Gęś Nioska – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi niosek w okresie nieśności
Składniki Jednostki miary Gęś 1 kruszona
Gęś 2 granulowana
/kruszona
Gęś 3 granulowana Gęś 4 granulowana Gęś Nioska
 
Białko surowe % 20,00 17,50 15,00 12,00 14,00
Oleje i tłuszcz surowy % 4,64 4,76 5,47 4,93 2,94
Włókno surowe % 3,90 4,21 5,36 4,18 3,56
Popiół surowy % 5,67 5,08 4,8 3,98 9,69
Metionina % 0,45 0,42 0,31 0,23 0,26
 
 
WAŻNE
• ATRAKCYJNA CENA PASZY GĘŚ 4 ZBLIŻONA DO CENY ZBOŻA ZAWIERA NIEZBĘDNE, AMINOKWASY, MINERAŁY KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA PRZYROSTY, UPIERZENIE, WYRÓWNANIE STADA.

• ZALECANE JEST RÓWNIEŻ PODANIE MINIMUM 2,5 KG. PASZY GĘŚ 1 NA SZTUKĘ, W DALSZYM ODCHOWIE STOSUJE SIĘ KOLEJNE ASORTYMENTY.