Dodane: 28 lipiec 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Kukurydza EFFIGI CS FAO 250-260 NASIONA NA KISZONKĘ

Odmiana z nowej linii genetycznej Średnio późna odmiana z nowej linii genetycznej z maksymalnym potencjałem plonowania na ziarno   Duże i ciężkie ziarno Duże i ciężkie ziarno w typie flint-dent o wysokiej gęstości i dobrej zdrowotności   Efektywność ekonomiczna Bardzo dobra efektywność ekonomiczna odmiany dzięki korzystnej relacji wczesności i wilgotności ziarna podczas zbioru do uzyskiwanego plonu   Polecana do gospodarstw Odmiana polecana do gospodarstw prowadzących intensywną produkcję kukurydzy na ziarno pozwalającą uzyskać maksymalne wyniki plonowania

DANE TECHNICZNE

Rejestracja: 2017
Przeznaczenie: ziarno
Dodatkowe przeznaczenie: bioetanol

Wymagania glebowe:
Rekomendowana na gleby od kl. 1 do IVa oraz IVb-V pod warunkiem utrzymania ich w dobrej kulturze rolnej

Morfologia i genetyka:

mieszaniec pojedynczy ziarno typu dent-flint rośliny wysokie MTZ 310g 34-36 ziaren w rzędzie 14-16 rzędów w kolbie

Zalecana obsada roślin:

Gleby dobre: 90 000 – 94 000 Gleby średnie: 85 000 – 89 000 Gleby słabe: 79 000 – 84 000

Cechy agrotechniczne:
(oceny w skali 1-9)

Wczesny wigor: 7,0 – dobry Tolerancja na wczesne wyleganie: 8,0 – b. dobra Tolerancja na wyleganie przed zbiorem: 8,5 – b. dobra Stay Green: 7,2 – dobry

Tolerancja na choroby:
(oceny w skali 0-5)

Fuzarium kolb: 0,5-mała podatność Głownia kukurydzy: 1,5 – tolerancyjna Helmintosporium: 0,5-mała podatność WYNIKI PLONOWANIA NA ZIARNO w doświadczeniach rozpoznawczych 2017   Oficjalne wyniki plonowania w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2017

Plon ziarna EFFIGI CS = 127,1 dt/ha. Wzorzec = 125,3 dt/ha
Wilgotność EFFIGI CS = 28,8 %. Wzorzec = 29,5 %
Średni plon w Polsce: 127,0 dt/ha przy 14% wilgotności ziarna. Średni % wzorca w Polsce: 101% wzorca