thumbnail
Dodane: 14 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

CYNKO-BOR Nawóz krystaliczny uniwersalny

Opis: Nawóz krystaliczny rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dolistnego dokarmiania:

drzew i krzewów owocowych wiosną na początku wegetacji, a także jesienią po zbiorach owoców, przed opadnięciem liści (jesienny zabieg jest szczególnie ważny w przypadku obfitego wocowania w danym roku). roślin rolniczych i przemysłowych wrażliwych na niedobory  cynku i boru.
 
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
N P2O5 K2O CaO MgO Na2O5 SO3 B Co Cu Fe Mn Mo Zn Ti Si Aminokwasy Witaminy Wyciąg z alg
              11,0           5,0          

Dostępne opakowania: 4 kg
Instrukcja stosowania:

Nawóz CYNK-BOR stosować  dolisnie w formie roztworu wodengo , lub łącznie z roztworem mocznika, siarczanu magnezowego, innym nawozem dolistnym (zgodnie z odpowiednim programem  nawożenia INTERMAG)  oraz z odpowiednim sprawdzonym pestycydem w dowolnej zalecanej przez producenta dawce. Stężnie składników w roztworze należy dostosować do wymagań roślin i zaleceń nawozowych. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Unikać oprysków podzas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.
 

Przygotowanie cieczy użytkowej:

Przy jednoczesnym stosowaniu wszystkich dopuszczalnych składników - w zbiorniku opryskiwacza
( w 2/3 objętości wypełniony wodą),  przy włączonym mieszadle  kolejno rozpuszczać siarczan magnezowy, mocznik, uprzednio rozpuszczony w wodzie CYNK-BOR ( 2 kg w conajmniej 10 l wody o temperaturze pokojowej), rozcieńczony inny nawóz dolistny oraz pestycyd według jego instrukcji stosowania. Zbionik uzupwłnić wodą. Ciecz zużyć w ciągu kilku godzin od przygotowania.
 

UPRAWY ILOŚĆ ZABIEGÓW TERMIN STOSOWANIA

CYNKO-BOR [kg/ha]

ciecz użytkowa [l/ha]

DRZEEWA I KRZEWY OWOCOWE jesień 
2-3
 
I oprysk - 7-14 dni po zbiorze, następne co 7-10 dni 4 500-1000
wiosna
1

początek wegetacji

TRUSKAWKA jesień
1-2
I oprysk  - 2 tygodnie po skoszeniu liści, następny po 7-10 dniach 4 400-600
wiosna
1
początek wegetacji
KUKURYDZA 2 I oprysk - 6 -10 liści; II - przed wyrzuceniem wiech 2 200-300
ZIEMNIAK 2 I oprysk - rozwuj części nadziemnych; II- początek kwitnienia 2
CHMIEL 3 I oprysk - gdy rośliny  osiągną połowę wysokości konstrukcji  nośnej  ( 3-4 m).
II - przed kwitnieniem; III - po zawiązaniu szyszek.
1-2 1000-3000


Jesienią, w sadach owocowych zaleca się łączne stosowanie nawozu CYNKO-BOR z rotworem mocznika o stężeniu 1-3%. Dawka azotu w formie oprysku dolistnego powoduje szybszy rozkład liści po ich opadnięciu, a tym samym zniszczenie zarodników grzybni parcha jabłoni, wystepujących na liściach.