thumbnail
Dodane: 14 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

INTERMAG CHELAT Cu-14 (chelat nawozowy)

Opis: Krystaliczny nawóz, rozpuszczalny w wodzie. Skutecznie zapobiega i likwiduje niedobory miedzi w roślinach.

Chelat miedzi 14% (EDTA) do sporządzania roztworów nawozu.

Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
N P2O5 K2O CaO MgO Na2O5 SO3 B Co Cu Fe Mn Mo Zn Ti Si Aminokwasy Witaminy Wyciąg z alg
                  14 (EDTA)                  

Dostępne opakowania: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Instrukcja stosowania:

Proponowanezalecenia mają charakter ogólny. Należy je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

DOKARMIANIE DOLISTNE

INTERMAG® CHELAT Cu 14 stosować w postaci roztworu wodnego: pojedynczo lub łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu, innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG lub programami dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin). Można dodać odpowiedni, sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.

Profilaktycznie - dla uniknięcia niedoboru miedzi - stosować nawóz w terminach i dawkach wskazanych w tabeli. Interwencyjnie - gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru miedzi na roślinach lub gdy wyniki analiz chemicznych wsakzują na jej niedobory w roślinie albo glebie - dostosować terminy i dawki nawozu do konkretnych potrzeb i indywidualnych zaleceń nawozowych.
 

UPRAWY

LICZBA ZABIEGÓW

TERMINY STOSOWANIA NAWOZU

JEDNORAZOWE DAWKI

INTERMAG® CHELAT Cu 14 [kg/ha]

 

Ciecz użytkowa [l/ha]

ZBOŻA

1–2

I oprysk – krzewienie; II – strzelanie w źdźbło

0,4–0,8

200–300

KUKURYDZA

1–2

I oprysk - faza 4–6 liści; II –  w możliwie późnym okresie wzrostu, gdy wysokość roślin pozwala jeszcze na zabieg opryskiwaczem

0,2–0,8

BURAK CUKROWY

1–2

I oprysk– od fazy 4–6 liści; II –  w możliwie późnym okresie wzrostu (do przykrycia międzyrzędzi)

0,2–0,8

SŁONECZNIK

1–3

 I oprysk – faza 4–6 liści; następne co 10–14 dni

0,2–0,8

INNE UPRAWY ROLNICZE

1–2

 w okresie intensywnego wzrostu roślin

0,2–0,8

DRZEWA i KRZEWY OWOCOWE

1–3

I oprysk – początek wegetacji; II – przed kwitnieniem; III – po zbiorach owoców

0,2–0,6

500–1000

WINOROŚL

1–3

I oprysk – przed kwitnieniem; II i III – po kwitnieniu co 10 – 14 dni

TRUSKAWKA

1–2

  I oprysk – początek wegetacji; II – po zbiorze owoców

0,6

300–600

WARZYWA

2–3

I oprysk – początek wegetacji;  II i III – w okresieintensywnego wzrostu

0,15 – 0,5

ROŚLINY OZDOBNE

2–3

I oprysk – początek wegetacji; II i III – w okresie intensywnego wzrostu

zalecany roztwór 0,05–0,15%(0,05–0,15 kg na 100 litrów wody)

 

FERTYGACJA

1 kgnawozu INTERMAG® CHELAT Cu 14 zawiera 140 g Cu = 140 000 mg Cu. Zawartość składników pokarmowych w pożywce, zawsze trzeba dostosować do indywidualnych zaleceń nawozowych  oraz do warunków uprawowych, w tym zawartości składników pokarmowych w wodzie użytej do przygotowania pożywek.

Sposób wyliczania dawki nawozu INTERMAG® CHELAT Cu 14 dla uzyskania zalecanej zawartości Cu w pożywce gotowej do użytku:

X = (S • V)/140

gdzie:   

X – ilość nawozu INTERMAG CHELAT Cu 14  [g]

S – zalecana zawartość Cu w pożywce [mg/l]

V – objętość przygotowywanej pożywki [l]

Przygotowując roztwory stężone, wyliczoną dawkę chelatu należy odpowiednio zwiększyć.

Przygotowanie cieczy użytkowej:

Odważoną dawkę nawozu INTERMAG® CHELAT Cu 14  rozpuścić w wodzie (w proporcji 1 kg na 10 litrów wody). Roztwór wlać do zbiornika i dodać wymaganą ilość wody. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.