thumbnail
Dodane: 14 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

INTERMAG CHELAT Mn-13 (chelat nawozowy)

Opis: Chelat manganu 13% (EDTA) do sporządzania roztworów

Krystaliczny nawóz, rozpuszczalny w wodzie.
Skutecznie zapobiega i likwiduje niedobory manganu w roślinach.
 

Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
N P2O5 K2O CaO MgO Na2O5 SO3 B Co Cu Fe Mn Mo Zn Ti Si Aminokwasy Witaminy Wyciąg z alg
                      13 (EDTA)              

Dostępne opakowania: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Instrukcja stosowania:

Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Należy je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
 

DOKARMIANIE DOLISTNE :

INTERMAG® CHELAT Mn 13 stosować w postaci roztworu wodnego: pojedynczo lub łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu, innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG lub programami dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin). Można dodać odpowiedni, sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.


Profilaktycznie – dla uniknięcia niedoboru manganu – stosować nawóz w terminach i dawkach wskazanych w tabeli. Interwencyjnie – gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru manganu na roślinach lub gdy wyniki analiz chemicznych wskazują na jego niedobory w roślinie albo glebie – dostosować terminy i dawki nawozu, do konkretnych potrzeb i indywidualnych zaleceń nawozowych.

UPRAWY LICZBA ZABIEGÓW TERMINY STOSOWANIA NAWOZU INTERMAG®
CHELAT Mn 13
[kg/ha]
ciecz użytkowa
[l/ha]
ZBOŻA 1–3 I – krzewienie; II i III – strzelanie w źdźbło 0,5–1 200–300
BURAK CUKROWY 1–3 I – faza 4–8 liści;  następne co 7–14 dni
do przykrycia międzyrzędzi
0,5–1
RZEPAK 1–3 I – tworzenie rozety liściowej; II – okres formowania łodygi; III – przed kwitnieniem 0,5–1
KUKURYDZA 1–3 I – faza 4–6 liści;  następne co 7 –10 dni 0,5–1
ZIEMNIAK 1–2 I – tworzenie pędów bocznych; II – przed kwitnieniem 0,5–1
INNE UPRAWY ROLNICZE 1–2 I – początek wegetacji; II – okres intensywnego wzrostu 0,5–1
DRZEWA
i KRZEWY OWOCOWE
1–3 I – początek wegetacji; II – po kwitnieniu; III – 4–2 tygodnie przed zbiorem owoców 0,5–1 500–1000
WINOROŚL 1–3 I – okres wzrostu młodych pędów; II – przed kwitnieniem; III – okres tworzenia się jagód w gronach 0,5–1
TRUSKAWKA 1–3 I i II – początek wegetacji; III – po zbiorze owoców 0,5–1 300–600
KAPUSTA 1 od 5 do 3 tygodni przed zbiorem 0,5–1
WARZYWA 1–3 I – początek wegetacji; II i III – intensywny wzrost 0,15–0,5
ROŚLINY OZDOBNE 2–3 I – początek wegetacji; II i III – intensywny wzrost zalecany roztwór 0,05–0,15%
FERTYGACJA:

1 kg nawozu INTERMAG® CHELAT Mn 13 zawiera 130 g Mn = 130 000 mg Mn. Zawartość składników pokarmowych w pożywce, zawsze trzeba dostosować do indywidualnych zaleceń nawozowych oraz do warunków uprawowych, w tym zawartości składników pokarmowych w wodzie użytej do przygotowania pożywek.
Sposób wyliczania dawki nawozu INTERMAG® CHELAT Mn 13 dla uzyskania zalecanej zawartości Mn w pożywce gotowej do użytku:

X = (S • V)/130

gdzie: 
X – ilość nawozu INTERMAG® CHELAT Mn 130  [g]
S – zalecana zawartość Mn w pożywce [mg/l]
V – objętość przygotowywanej pożywki [l]

Przygotowując roztwory stężone, wyliczoną dawkę chelatu należy odpowiednio zwiększyć.

Przygotowanie cieczy użytkowej:

Odważoną dawkę nawozu INTERMAG® CHELAT Mn 13 rozpuścić w wodzie (w proporcji 1 kg na 10 litrów wody). Roztwór wlać do zbiornika i dodać wymaganą ilość wody. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.