thumbnail
Dodane: 15 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

INTERMAG CHELAT Zn-14 (chelat nawozowy)

Opis: Krystaliczny nawóz, rozpuszczalny w wodzie. Skutecznie zapobiega i likwiduje niedobory cynku w roślinach.

 
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
N P2O5 K2O CaO MgO Na2O5 SO3 B Co Cu Fe Mn Mo Zn Ti Si Aminokwasy Witaminy Wyciąg z alg
                          14          

Dostępne opakowania: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Instrukcja stosowania:

Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Należy je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.

DOKARMIANIE DOLISTNE – INTERMAG® CHELAT Zn 14 stosować w postaci roztworu wodnego: pojedynczo lub łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu, innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG lub programami dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin). Można dodać odpowiedni, sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.
Profilaktycznie – dla uniknięcia niedoboru cynku – stosować nawóz w terminach i dawkach wskazanych w tabeli.
Interwencyjnie – gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru cynku na roślinach lub gdy wyniki analiz chemicznych wskazują na jego niedobory w roślinie albo glebie – dostosować terminy i dawki nawozu do konkretnych potrzeb i indywidualnych zaleceń nawozowych.

UPRAWY LICZBA ZABIEGÓW TERMINY STOSOWANIA NAWOZU INTERMAG® CHELAT Zn 14
[kg/ha]
ciecz użytkowa
[l/ha]
KUKURYDZA 3 I – faza 2-4 liści; II – po 7–10 dniach; III – przed wyrzuceniem wiech, gdy wysokość roślin pozwala jeszcze na zabieg opryskiwaczem 0,5-1,5 200-300
ZIEMNIAK 2 I –  tworzenie pędów bocznych;  II – przed kwitnieniem 0,5-1  
SŁONECZNIK 2 I - faza 4-6 liści;  II – po 14 dniach 0,5-1  
LEN 1-2 faza intensywnego wzrostu roślin 1 300-400
CHMIEL 3 I –  po naprowadzeniu roślin na przewodniki; II – po wykształceniu pędów bocznych;  III – przed kwitnieniem chmielu zalecany roztwór 0,15% (1,5 kg nawozu na 1000 l wody) 1000-3000
DRZEWA
i KRZEWY OWOCOWE
2 I – ok. 2 tygodnie po pękaniu pąków liściowych;  II – po 14 dniach 0,7–1 500-1000
LESZCZYNA 2 I – ok. 2 tygodnie po pękaniu pąków liściowych;  II – po 14 dniach 0,5–1  
WINOROŚŁ 2 I – koniec nabrzmiewania pąków; II- przed kwitnieniem 1  
TRUSKAWKA 1 zielony pąk kwiatowy 1 300–600
WARZYWA 2-3 I – początek wegetacji;  II i III – w okresie intensywnego  wzrostu 0,15-0,5  
ROŚLINY OZDOBNE 2-3 I – początek wegetacji; II i III – w okresie intensywnego wzrostu zalecany roztwór 0,05–0,15% (0,05–0,15 kg na 100 litrów wody)  

FERTYGACJA
1 kg nawozu INTERMAG® CHELAT Zn 14 zawiera 140 g Zn = 140 000 mg Zn. Zawartość składników pokarmowych w pożywce, zawsze trzeba dostosować do indywidualnych zaleceń nawozowych  oraz do warunków uprawowych, w tym zawartości składników pokarmowych w wodzie użytej do przygotowania pożywek.

Sposób wyliczania dawki nawozu INTERMAG® CHELAT Zn 14 dla uzyskania zalecanej zawartości Zn w pożywce gotowej do użytku:
    
X = (S • V)/140

gdzie:    X – ilość nawozu INTERMAG® CHELAT Zn 14  [g]
S – zalecana zawartość Zn w pożywce [mg/l]
V – objętość przygotowywanej pożywki [l]

Przygotowując roztwory stężone, wyliczoną dawkę chelatu należy odpowiednio zwiększyć.

Przygotowanie cieczy użytkowej:

Odważoną dawkę nawozu INTERMAG® CHELAT Zn 14  rozpuścić w wodzie (w proporcji 1 kg na 10 litrów wody). Roztwór wlać do zbiornika i dodać wymaganą ilość wody. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.