thumbnail
Dodane: 16 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

MIKROVIT Si-150 Nawóz płynny mikroelementowy

Opis: Nawóz MIKROVIT Si-150 zawiera w swym składzie krzem w ilości 150 g SiO2 w 1 litrze, który korzystnie wpływa na przebieg procesów metabolicznych oraz aktywizuje naturalne mechanizmy odpornościowe roślin. Zawarte w nawozie aminokwasy ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny.

 
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
N P2O5 K2O CaO MgO Na2O5 SO3 B Co Cu Fe Mn Mo Zn Ti Si Aminokwasy Witaminy Wyciąg z alg
    8,2         0,1           0,02          
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l

Instrukcja stosowania:

Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Należy je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
MIKROVIT Si-150 stosować w postaci roztworu wodnego: pojedynczo lub z innymi nawozami dolistnymi INTERMAG w fazach krytycznych roślin  oraz w okresach  intensywnego wzrostu co 10–14.  

    
Przed sporządzeniem roztworu kilku agrochemikaliów należy zawsze sprawdzić możliwość łącznego stosowania. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

ZALECANA ILOŚĆ OPRYSKÓW 1–4 w sezonie wegetacyjnym

UPRAWY Jednorazowe dawki nawozu Ilość cieczy użytkowej
UPRAWY ROLNICZE 200 ml/ha 200–300 l/ha
DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE 200 ml/ha 500–1000 l/ha
TRUSKAWKA 200 ml/ha 300–600 l/ha
WARZYWA I ROŚLINY OZDOBNE w gruncie i pod osłonami Rozsada - zalecane stężenie 0,05–0,1% Intensywny wzrost - zalecane stężenie 0,1–0,2% (50 -200 ml nawozu na 100 litrów wody)