Nawóz WE NPK 6+8+6 do oprysków - KUKURYDZA 1000L i 20L

Oferent

Oferent: DOBRE NAWOZY

Świebodzińska 21, 60-162 Poznań
woj. Wielkopolskie

Kontakt: 507-431-531

Produkt

Data dodania: 2013-03-27 10:10:32

Ostatnia aktualizacja: 2016-02-03 10:03:54

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opisSKŁADNIKI POKARMOWE NAWOZU:
 
      ilość w % objętościowych ilość w % wagowych
Azot całkowity (N)     7,8% 6,0%
Azot azotowy   (N-NO3)     3,9% 3%
Azot amidowy   (N-NH2)     3,9% 3%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 10,4% 8,0%
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 7,8% 6,0%
Tlenek magnezu (MgO)     2,6% 2%
Siarka   (S)     3,9% 3%
Bor     (B)     0,26% 0,2%
Mangan   (Mn)     0,22% 0,17%
Molibden   (Mo)     0,008% 0,006%
Miedź   (Cu)     0,08% 0,06%
Cynk   (Zn)     0,26% 0,2%
Żelazo   (Fe)     0,08% 0,06%


Kukurydza jest rośliną bardzo wrażliwą na czynniki pogodowe oraz niekorzystny odczyn gleby, dlatego niezmiernie ważne jest odpowiednie dostarczenie składników pokarmowych we wczesnych fazach wzrostu. Kluczowych składnikiem niezbędnym  do prawidłowego wzrostu rośliny jest fosfor, jego niedobór w początkowych fazach wzrostu objawia się czerwieniem liści i łodyg a co za tym idzie zmniejszeniem ilości plonów.  Najskuteczniejszą formą nawożenia w tym przypadku jest nawożenie dolistne nawozem „KUKURYDZA”, który szybko dostarcza niezbędne ilości fosforu i wzmacnia odporność kukurydzy na wymienione wcześniej niekorzystne czynniki.

 

Cynk

Cynk jest ważnym pierwiastkiem biorącym udział między innymi w procesach przemiany materii i procesach enzymatycznych.  Niedobór cynku objawia się zabarwieniem najmłodszych liści na biało lub żółto oraz występują problemy ze wzrostem roślin. Prawidłowe zaopatrzenie kukurydzy w cynk jest możliwe dzięki preparatom dolistnym takim jak: DN – Zn,  który skutecznie wpływa na wzrost plonu, jego jakość oraz zwiększoną odporność kiełkowania nasion.

 

Fosfor

Polskie gleby w momencie siewu kukurydzy charakteryzują się niskim poziomem fosforu, który ze względu na duży udział w przemianie energii ma kluczowy wpływ na wielkość plonów oraz jakość  i rozmiar kolby.  Niedobór fosforu objawia się poprzez zwolniony rozwój rośliny.

 

Magnez

Większość polskich gleb jest uboga w magnez, który nasila się przy złej strukturze gleby oraz niekorzystnych warunkach pogodowych.  Podstawowymi objawami niedoboru magnezu są: opóźnienie dojrzewania, tzw. tygrysi wzór na liściach oraz ogólnie wyschnięty wygląd rośliny.