thumbnail
Dodane: 13 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

PLONVIT Ku Nawóz płynny do upraw rolniczych

Opis: Nawóz dolistny dla kukurydzy. Roztwór nawozu azotowego N-15 (MgO - 2) z mikroskładnikami pokarmowymi.

 
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
N P2O5 K2O CaO MgO Na2O5 SO3 B Co Cu Fe Mn Mo Zn Ti Si Aminokwasy Witaminy
15,0       2,0   4,2 0,4   0,6 0,7 0,7 0,005 1,1 +   + +
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l, 30 l, 1000 l
Instrukcja stosowania:

Stosować w postaci roztworu wodnego : pojedynczo lub łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu, innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG lub programami dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin). Można dodać odpowiedni, sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.

Przygotowanie cieczy użytkowej:

Przy jednoczesnym stosowaniu wszystkich dopuszczalnych składników w zbiorniku opryskiwacza (w ½ do 2/3 objętości wypełnionym wodą), przy włączonym mieszadle kolejno rozpuszczać siarczan magnezu, mocznik, rozcieńczony PLONVITKu ( 1l nawozu w 5 l wody), inne nawozy dolistne ( uprzednio oddzielnie rozcieńczone/ rozpuszczone w wodzie) oraz pestycyd według ich instrukcji stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć w ciągu kilku godzin od przygotowania.

TERMINY STOSOWANIA NAWOZU JEDNORAZOWE DAWKI
PLONVIT Ku [l/ha] ciecz użytkowa [l/ha]
I – faza 2-6 liści 2-3 200-300
II – po 7-10 dniach
III – przed wyrzuceniem wiech gdy wysokość roślin pozwala jeszcze na zabieg opryskiwaczem