thumbnail
Dodane: 13 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

PLONVIT R Nawóz płynny do upraw rolniczych

Opis: Nawóz dolistny dla rzepaku, gorczycy i słonecznika. Roztwór nawozu azotowego N-15 ( MgO - 2,5) z mikroskładnikami pokarmowymi.


 
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
N P2O5 K2O CaO MgO Na2O5 SO3 B Co Cu Fe Mn Mo Zn Ti Si Aminokwasy Witaminy
15,0       2,5     0,5   0,1 0,5 0,5 0,005 0,5 +   + +

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l, 30 l, 1000 l
Instrukcja stosowania:

Stosować w postaci roztworu wodnego : pojedynczo lub łącznie z mocznikiem siarczanem magnezu innym nawozem dolistnym ( zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG lub programami dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin). Można dodać odpowiedni , sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.

Przygotowanie cieczy użytkowej:

Przy jednoczesnym stosowaniu wszystkich dopuszczalnych składników w zbiorniku opryskiwacza (w ½ do 2/3 objętości wypełnionym wodą), przy włączonym mieszadle kolejno rozpuszczać siarczan magnezu, mocznik, rozcieńczony PLONVITR ( 1l nawozu w 5 l wody), inne nawozy dolistne ( uprzednio oddzielnie rozcieńczone/ rozpuszczone w wodzie) oraz pestycyd według ich instrukcji stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć w ciągu kilku godzin od przygotowania.

GATUNKI Ilość oprysków TERMINY STOSOWANIA NAWOZU JEDNORAZOWE DAWKI
PLONVIT R [l/ha] Ciecz użytkowa [l/ha]
RZEPAK ozimy JESIEŃ formowanie rozety 3 200-300
WIOSNA
2 - 3
I – po ruszeniu wegetacji wiosennej;
II – faza zwartego zielonego pąka;
III – na zieloną łuszczynę
2
RZEPAK jary
GORCZYCA
2 - 3 I – przy wysokości roślin 10-15 cm;
II – faza zwartego, zielonego pąka
III – na zieloną łuszczynę
2
SŁONECZNIK 2 I – faza 4–6 liści;   II – po 10-14 dniach 2