thumbnail
Dodane: 16 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

SIARCZAN MAGNEZU MgO 23 (Nawóz magnezowy)

Opis: Stosować w postaci roztworu wodnego: pojedynczo lub łącznie z mocznikiem i innym nawozem dolistnym (zgodnie z tabelą mieszania INTERMAG lub programami dokarmiania dolistnego różnych gatunków roślin). Można dodać, odpowiedni sprawdzony pestycyd w zalecanej przez producenta dawce. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i silnego wiatru.
 
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
N P2O5 K2O CaO MgO Na2O5 SO3 B Co Cu Fe Mn Mo Zn Ti Si Aminokwasy Witaminy Wyciąg z alg
        23,0   46,0                        
Przygotowanie cieczy użytkowej:

Przygotowani cieczy użytkowej przy jednoczesnym stoswaniu wszelkich dopuszczalnych składników - w zbiorniku opryskiwacza (w 1/2 do 2/3) objętości wypełnionym wodą przy włączonym mieszadle kolejno rozpuszczać: SIARCZAN MAGNEZU, mocznik, rozcieńczony nawóz dolistny oraz pestycydy ( wg. ich instrukcji stosowania). Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

FERTYGACJA:

- okresowa: podlewać rośliny co 5-7 dni roztworem SIARCZAU MAGNEZU roztworem o stężeniu 0,05% do 0,5% (0,5 do 5,0 kg na 1000 l wody)

- ciągła: zawartość Mg oraz innych składników pokarmowych w pożywce zaawsze trzeba dostosować do indywidualnych zalceń nawozowych oraz do warunków uprawowych (w obliczeniach uwzględnić zawartość Mg w wodzie użytej do przygotowania pożywki)