thumbnail
Dodane: 16 styczeń 2012 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Super S-450 Nawóz płynny makroelementowy

Opis: Zawiesinowy, dolistny nawóz siarkowy z magnezem, przeznaczony dla gatunków mających duże wymagania w stosunku do siarki (rzepak, gorczyca, warzywa kapustne i cebulowe) oraz dla pozostałych roślin, do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania na siarkę lub w czasie wystąpienia objawów niedoboru tego składnika.

 
Składniki pokarmowe wyrażone w % (m/m)
N P2O5 K2O CaO MgO Na2O5 SO3 B Co Cu Fe Mn Mo Zn Ti Si Aminokwasy Witaminy Wyciąg z alg
        5,0   85,0                        

Dostępne opakowania: 5 l, 20 l
Instrukcja stosowania:

Przed użyciem nawóz Super S-450 wstrząsnąć (wymieszać) w celu ujednorodnienia zawiesiny w całej objętości opakowania. RZED WLANIEM DO ZBIORNIKA OPRYSKIWACZA NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE FILTRY.
Stosować dolistnie w formie zawiesiny wodnej lub łącznie z mocznikiem, siarczanem magnezu, sprawdzonym dolistnym nawozem (np. Plonvit, Molibdenit, CHELATY) oraz z odpowiednim sprawdzonym pestycydem w dolnej, zalecanej przez producenta, dawce. Oprysk wykonywać przy stale włączonym mieszadle.

ROŚLINY JEDNORAZOWE DAWKI ILOŚĆ
OPRYSKÓW
TERMINY STOSOWANIA NAWOZU
Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia,
wysokiej temperatury i silnego wiatru.
RZEPAK 3 l/ha 1 jesień  faza dobrze rozwiniętej rozety liściowej 5-8 liści
2-3 wiosna  I - po wznowieniu wegetacji
II - przed kwitnieniem w fazie zwartego zielonego pąka kwiatowego; III po kwitnieniu
ZBOŻA 3 l/ha 1 jesień  faza 3-4 liści
2 wiosna  I - po wznowieniu wegetacji do końca krzewienia
II - faza strzelania w źdźbło
BURAK CUKROWY 3 l/ha 2 I - faza 4-8 liści
II - przed zwarciem międzyrzędzi
WARZYWA 3 l/ha 2-3 warzywa kapustne i cebulowe - zalecane opryski profilaktyczne; pozostałe gatunki - dokarmianie wykonać po zaobserwowaniu objawów niedoboru siarki
       
Przygotowanie cieczy użytkowej:

Przy jednoczesnym stosowaniu wszystkich dopuszczalnych składników –w zbiorniku opryskiwacza (w 1/2 - 2/3 objętości wypełnionym wodą), przy włączonym mieszadle kolejno rozpuszczać siarczan magnezowy, mocznik, Super S-450, inny nawóz dolistny oraz pestycyd według jego instrukcji stosowania . Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.