thumbnail
Dodane: 05 sierpień 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Opryskiwacz Synthesis P Caffini

Od 1994 r. Seria Synthesis wchodzi w skład opryskiwaczy Caffini, jednego z wiodących producentów opryskiwaczy w Europie .
Nowa seria „SYNTEZA KROK 2” korzysta ze wszystkich najnowszych funkcji dotyczących obecnych przepisów WE i nadchodzących w fazie wdrażania, a także nowej serii rotacyjnych zbiorników polietylenowych zaprojektowanych przez Caffini.
Aparat wentylacyjny został udoskonalony na podstawie doświadczeń i dobrych wyników uzyskanych przez wiele lat produkcji pierwszej serii syntezy.
Cele w fazie projektowania i zalety kroku 2 serii Synthesis to:
• Dystrybucja skierowana wyłącznie na leczoną roślinność, z konsekwentnym zmniejszeniem znoszenia i oszczędnością substancji czynnej, a także z poszanowaniem środowiska.
• Większa penetracja do masy liścia dzięki stycznym przepływowi powietrza.
• Większy czas ekspozycji i większy kąt sproszkowanej mieszaniny chemicznej w porównaniu do tradycyjnych rozpylaczy.
• Idealny rozdział powietrza między prawą i lewą stroną (co udokumentowano w testach uniwersyteckich) z przerwą między dwiema częściami 1% !!!
• Duża elastyczność przepływów wl / ha z dystrybucją od 120 do 600 l / ha w winnicach i od 200 do 1200 l / ha w sadzie.
• Odroczony rozkład na różnych wysokościach roślinności w celu sprzyjania większej ilości powietrza w górnej części rośliny, z wyraźną jakością w obróbce.
• Ponadto tylny rozkład styczny nie pozwala na przesuwanie się mieszaniny chemicznej w kierunku ciągnika, a także pozwala uniknąć zbierania liści i resztek trawy z ziemi.