Pasy klinowe „Duro™”

Oferent

Oferent: Sanok Rubber Company SA

Przemyska 24 , 38-500 Sanok
woj. Podkarpackie

Kontakt: (13) 46 54 444

Produkt

Data dodania: 2013-11-20 09:20:35

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:33

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

Stomil Sanok S.A. w związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa opracował konstrukcję nowych pasów, które nazwano „Duro™”. Przeznaczone one są do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, a w szczególności w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Pasy te spełniają wymagania dotyczące trudnopalności, antyelektrostatyczności, nietoksyczności oraz wymagania wytrzymałości dotyczącej efektywnego współdziałania z maszynami roboczymi, co zostało potwierdzone certyfikatem nr B/2368/2013 Głównego Instytutu Górnictwa Jednostki Certyfikującej. Program produkcyjny pasów „Duro™” zawiera dwa rodzaje pasów klinowych: wąskoprofilowe oraz klasyczne.

Pasy „Duro™” produkowane są zgodnie z następującymi normami:
- PN-ISO 4184 „Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe. Długości bazowe”
- Stomil Sanok ZN-78 arkusz 00  „Pasy klinowe. Wymagania. Metody kontroli i badań.”
- Stomil Sanok ZN-78 arkusz 06  „Pasy klinowe „Duro™” klasyczne i wąskoprofilowe  przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania. Metody kontroli i badań.”
- PN-ISO 1081 „Napędy pasowe. Pasy klinowe i wieloklinowe oraz odpowiednie koła pasowe rowkowe. Terminologia.”
- ISO 1813 „Napędy pasowe – pasy wieloklinowe, zespolone oraz pasy klinowe pojedyncze, w tym pasy o szerokim przekroju i przekroju sześciokątnym – przewodność elektryczna pasów antyelektrostatycznych: charakterystyka i metody badania.
- PN-EN 1710+A1 „Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.”
- ISO 2230 „Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywania”

Pasy klinowe „Duro™” produkcji „STOMIL SANOK” S.A. spełniają wymagania stawiane przed urządzeniami przeznaczonymi do pracy w strefach zagrożonych wybuchem w tym również w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Stosowanie systemu zarządzania (Certyfikat RW TÜV z Essen na zgodność systemu jakości Spółki z normą EN ISO 9001), zapewnia uzyskanie doskonałego produktu spełniającego bez zastrzeżeń swoją rolę. Pasy klinowe „Duro™” produkcji „STOMIL SANOK” S.A. zostały zaprojektowane tak, aby spełniały oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -35°C do +100°C.