thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
Dodane: 04 listopad 2011 Aktualizowano 10 sierpień 2022

NOWY Przenośnik Pneumatyczny SSĄCO - TŁOCZĄCY

Przenośnik Pneumatyczny
ssąco - tłoczący z dozownikiem
firmy POM Augustów, model T-207/1 11kW

MASZYNY ROLNICZE

 

DANE TECHNICZNE:
Przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący T 207, T 207/1 i T 207/2 przenośnik penumatyczny T 207

       Przenośniki pneumatyczne ssąco-tłoczące T 207, T 207/1 i T 207/2 przeznaczone są do transportu poziomego i pionowego ziarna zbóż, kukurydzy, nasion strączkowych i oleistych. Nadają się do napełniania zbiorników zbożowych typu BIN i podobnych. Mogą być wykorzystywane w gospodarstwach rolnych do przewietrzania zboża w czasie jego składowania na pryzmach z rusztami i w silosach, po uprzednim dołączeniu inżektora prod. POM Augustów Sp. z o.o. W tym układzie przenośniki pracują przy wyłączonych dozowniku.

     Przenośniki mogą pracować jako ssąco-tłoczące lub jako tłoczące. W pierwszym przypadku transportowane ziarno zasysane jest z pryzm lub z przyczepy ssawką, zaś w drugim ziarno zasypywane jest do kosza zasypowego i transportowane do miejsca składowania. Zaletami przenośników są:

pobieranie ziarna ssawką połączoną z przewodem elastycznym, dowolne kształtowanie i kierowanie przewodu transportowego, możliwość stworzenia całkowitej mechanizacji transportu, wyeliminowanie strat materiału.

     Przenośnik T 207 jest przeznaczony dla gospodarstw rodzinnych, punktów przeładunku i magazynowania zbóż. Nie nadaje się do zastosowania do pracy ciągłej.

schemat zestawu transportowego przenośnika ssąco-tłoczącego

Schemat pracy przenośnika ssąco-tłoczącego
, Dane techniczne   T 207 T 207/1 T 207/2 Wentylator Silnik elektryczny Dozownik Silnik elektryczny dozownika Wymiary gabarytowe Wydajność przy wysokości transportu 3 m Odległość
Max odległość transp. 40 m 70 m 70 m
Max wysokość transp. 10 m 10 m 10 m
Średnica przewodów transp. 160 mm 160 mm 160 mm
     
Prędkość obrotowa 2920 obr/min 4190 obr/min 4690 obr/min
Wydatek powietrza 2600 m3/h 1800 m3/h 1800 m3/h
Ciśnienie całkowite 6000 Pa 7000 Pa 7000 Pa
     
Moc 7,5 kW 11 kW 15 kW
Prędkość obrotowa 2920 obr/min 2920 obr/min 2920 obr/min
Napięcie zasilające 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V
Prąd znamionowy 13,7 A 21,2 A 27,6 A
     
Typ łopatkowy obrotowy obrotowy obrotowy
Średnica 230 mm 230 mm 230 mm
Ilość komór 6 szt. 6 szt. 6 szt.
Prędkość obrotowa 60 obr/min 60 obr/min 60 obr/min
     
Moc 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW
Prędkość obrotowa 1390 obr/min 1390 obr/min 1390 obr/min
Napięcie zasilające 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V
Prąd znamionowy 1,45 A 1,45 A 1,45 A
     
Długość   4330 mm 4330 mm
Szerokość 1100 mm 1100 mm 1100 mm
Wysokość 1700 mm 1700 mm 1700 mm
Masa przenośnika 240 kg 301 kg 311 kg
     
10 m 5 t/h 9,5 t/h 14,5 t/h
20 m 3,5 t/h 8,7 t/h 13,0 t/h
30 m 2,5 t/h 8,0 t/h 12,0 t/h
40 m 2,3 t/h 7,0 t/h 11,0 t/h
     
    Wielkości podane w tabelach zostały przeprowadzone z wykorzystaniem węża PCV i dotyczą pszenicy o ciężarze usypowym 700 kg/m3, wilgotności do 14% i stopniu zanieczyszczenia poniżej 1%. Są to wielkości średnie. Podane wartości są porównywalne dla ziarna jęczmienia i kukurydzy. Stosując wąż poliuretanowy wydajność może spaść o 15÷20%.

     

     Wydajność przenośnika zależy od odległości i wysokości transportu oraz rodzaju i własności transportowanego ziarna (wilgotności, stopnia zanieczyszczenia). Podana w tabeli odległość dotyczy całkowitej długości poziomych i pionowych odcinków rurociągu po stronie ssącej i tłoczącej.


Ls – długość odcinka ssącego,
Lt – długość odcinka tłoczącego,


L= Ls+ Lt
------------------------------------------------------------------------

ZAPAMIĘTAJ!

Wydajność przenośnika jest ściśle związana z długością rurociągu. Spada około 4% na każdym pionowym metrze powyżej wysokości 3m, za każde dodatkowe kolano należy doliczyć poziomy odcinek o długości 5m. Wzrost zawilgocenia lub zanieczyszczenia ziarna może spowodować spadek wydajności nawet do 20%.


T-207/1 z silnikiem 11kW

Wyposażenie opcjonalne zestawu:
          1) elastyczny wąż z PVC z ssawką + opaską,
          2) rura 2m + opaska,
          3) kolano 90 stopni + opaska w ofercie inne przenośniki - informacje pod telefonem.