thumbnail
Dodane: 13 lipiec 2020 Aktualizowano 10 sierpień 2022

Agregat PRO-TIL XZACT MZURI

Pro-Til Xzact to nowy agregat MZURI do precyzyjnego siewu kukurydzy, soi i słonecznika w technologii strip-till. Dostępny w wersji 3-metrowej oraz 4-metrowej lub poprzez montaż sekcji w klasycznym siewniku MZURI PRO-TIL SELECT. Agregat można z łatwością przezbroić z powrotem do modelu standardowego, aby wysiewać pszenicę, rzepak i inne rośliny.

Pro-Til Xzact

Innowacyjny, punktowy agregat uprawowo-siewny typu „one-pass” do technologii pasowej

Innowacyjny agregat Mzuri Pro-Til Xzact to symbol znaczącego postępu w technologii uprawy roli i siewu, łączący w sobie agregat do uprawy pasowej („strip-till”) oraz siewnik punktowy. Jedno urządzenie pozwala teraz na wysiew nasion gatunków roślin uprawnych wymagających siewu punktowego podczas pojedynczego przejazdu.

Agregaty Pro-Til do uprawy pasowej można wyposażyć opcjonalnie w system dozujący Xzact, który gwarantuje precyzyjny, punktowy wysiew nasion takich roślin jak kukurydza, słonecznik czy soja. Urządzenie precyzyjnego wysiewu zasilane jest nasionami z głównego zbiornika, którego 60% całkowitej pojemności, wynoszącej 3400 litrów, napełnia się materiałem siewnym. Umożliwia to nieprzerwany siew na powierzchni nawet kilkudziesięciu hektarów. Agregat można z łatwością przezbroić z powrotem do modelu standardowego, aby wysiewać pszenicę, rzepak i inne rośliny.

Agregat Pro-Til Xzact zapewnia niezrównaną precyzję siewu nasion. Jest ona wprawdzie zaletą wszystkich konwencjonalnych siewników punktowych, jednak ten agregat pozwala wykonać także uprawę roli i wysiew nawozów w trakcie jednego przejazdu, co eliminuje wady technologii klasycznej. Innowacyjne rozwiązanie polegające na „punktowym siewie i pojedynczym przejeździe” umożliwia wyeliminowanie energochłonnej i kosztownej orki oraz wszystkich kolejnych zabiegów uprawowych, które powszechnie uważa się za przyczyny erozji i spadku wilgotności gleby. Dzięki temu możliwe jest zachowanie właściwej struktury gleby i zasobów wody.

Agregat do pasowej uprawy roli i siewu punktowego Pro-Til Xzact może pracować bezpośrednio na polach z dużą ilością resztek pożniwnych. Taki mulcz umożliwia zatrzymywanie wody w glebie, zmniejsza erozję wietrzną i wodną, a także chroni strukturę gleby. Brak orki oraz dodatkowych zabiegów uprawy roli i nawożenia zmniejsza zużycie oleju pędowego aż do 80% w porównaniu z konwencjonalnymi metodami – i to bez negatywnych konsekwencji dla plonów.

Pogorszenie jakości gleby staje się coraz większym problemem na wielu obszarach objętych intensywną uprawą. Powszechnie występują: niedobór wody, zmniejszenie ilości glebowej materii organicznej, erozja, utrata struktury gruzełkowatej, co prowadzi w takich warunkach do znaczącego spadku plonów i pogorszenia ich jakości.

Szeroko zakrojone badania porównujące konwencjonalne technologie uprawy kukurydzy z jej siewem precyzyjnym w trakcie pojedynczego przejazdu agregatem Pro-Til Xzact wykazały, że plantacje obsiewane za pomocą agregatu Mzuri znacząco przewyższały pod względem wzrostu i plonowania roślin uprawiane konwencjonalnie. Na przykład część kukurydzy wysianej po orce nie skiełkowała w glebie silnie przesuszonej. Natomiast siew precyzyjny w uprawie pasowej przy użyciu agregatu Mzuri Xzact pozwolił uzyskać pełną obsadę zdrowych i o dużym wigorze roślin. Było to wynikiem optymalnych warunków wodno-powietrzno-termicznych środowiska glebowego, w których mógł ujawnić się ich potencjał biologiczny.

Ramię redlicy wysiewającej agregatu Pro-Til porusza się w górę i w dół, a także z boku na bok, co umożliwia zawsze jej pracę w wierzchniej warstwie uprawionego pasa gleby. Dzięki temu nasiona umieszczane są precyzyjnie w jego środku.

System Xzact jest wyposażony w elektroniczny aparat wysiewający, który umożliwia precyzyjny wysiew pojedynczych ziaren. Stałe ciśnienie hydrauliczne na każde z ramion redlicy wysiewającej agregatu zapewnia z kolei równą głębokość siewu.

System posiada mechanizm dozowania nasion z regulacją podciśnienia, co pozwala na ich precyzyjne rozmieszczanie, niezależnie od wielkości.

Każda jednostka wysiewająca jest wyposażona w tarczę dozującą oraz urządzenie separujące, które uniemożliwiają pomijanie lub dublowanie dozowanych nasion. Niezależny napęd silnikiem elektrycznym pozwala natomiast zachować jednakowe odstępy pomiędzy wysiewanymi nasionami, nawet przy zmiennej prędkości jazdy.

W przeciwieństwie do zbiorników klasycznych siewników punktowych, znajdujące się na ramionach redlic agregatu Pro-Til Xzact minizbiorniki są uzupełniane nasionami automatycznie za pomocą mechanizmu zasypowego występującego w każdej jednostce dozującej. Ziarno dostarczane jest bezpośrednio ze zbiornika głównego agregatu Mzuri Pro-Til, co przedłuża czas ciągłej pracy i zmniejsza okresy przestoju.

Agregat Pro-Til Xzact wyposażono w regulację ciśnienia hydraulicznego na każdym z ramion redlic wysiewających oraz podążające za nimi koła dogniatające – zagęszczające. Eliminuje to powstawanie w glebie stref silnie napowietrzonych – „kieszeni powietrznych” szybko przesychających. Jednocześnie rozwiązanie to gwarantuje, że gleba nie zostanie nadmiernie zagęszczona, co umożliwia pełne i równomierne wschody roślin z nasion wysianych punktowo.

Wyjątkowe połączenie funkcji, które chronią właściwości gleby i poprawiają rezultaty uprawy

Rośliny wymagające siewu punktowego, zwłaszcza kukurydza, rosną najlepiej w glebie ciepłej, wilgotnej, zasobnej, o dobrej gruzełkowatej strukturze. Agregat Mzuri Pro-Til Xzact może stworzyć takie optymalne warunki już po jednym przejeździe.

Agregat Mzuri Pro-Til oferuje nie tylko najnowocześniejszy, punktowy system dozowania nasion Xzact, ale także szereg dodatkowych korzyści wynikających z realizacji całej technologii pasowej uprawy roli, aplikacji nawozów i siewu w pojedynczym przejeździe.

Agregat Pro-Til uprawia wąskie pasy gleby, nie naruszając gleby znajdującej się obok nich, w międzyrzędziach. W ten sposób poprawiona i utrwalona zostaje naturalna struktura gleby, tworzą się warunki do rozwoju pożytecznych organizmów. Jednocześnie eliminowane są niepotrzebne przejazdy wielu narzędzi, następuje redukcja nakładów pracy i zużycia paliwa. Mniejsza liczba przejazdów ciągnikami i maszynami oznacza ich lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie w gospodarstwie oraz mniejsze zagęszczenie gleby, ograniczenie jej degradacji i korzystniejsze warunki do wzrostu roślin, zwłaszcza systemów korzeniowych.

Konstrukcja agregatu pozwala realizować mu wiele funkcji przygotowujących idealne łoże siewne oraz zapewniających precyzyjny siew, a następnie równomierne kiełkowanie nasion i wschody roślin.

Dzięki zastosowaniu przednich tarcz tnących agregat Mzuri Pro-Til Xzact może pracować bezpośrednio na ściernisku oraz na polach z dużą ilością resztek roślin przedplonowych lub międzyplonów. Mulcz roślinny, choć może utrudniać pracę maszyn, pozwala zachować właściwą gruzełkowatą strukturę i wilgotność gleby. Oba te czynniki mają natomiast nadrzędne znaczenie dla precyzyjnego siewu i początkowego wzrostu roślin.

Dyski frontowe – tarcze tnące osadzone są na ramie niezależnie i dociskane sprężynami. Ich kierunek obrotu i kąt natarcia gwarantują dobre odprowadzanie resztek z pasa uprawowo-siewnego i przygotowanie gleby do pracy elementów spulchniających glebę w formie łap o mocnej budowie.

Łapa – ząb uprawowy rozluźnia glebę i przygotowuje pas spulchnionej roli, w którym poniżej głębokości siewu nasion umieszczany jest nawóz mineralny. Gwarantuje to szybkie uwalnianie i dostępność składników pokarmowych dla korzeni młodych roślin. Ten pas głęboko i intensywnie uprawionej gleby zostaje następnie zagęszczony za pomocą koła transportowo-ugniatającego. Pozwala to usunąć nadmiar powietrza i stworzyć warunki do podsiąku wody do strefy kiełkowania nasion.

Nasiona są następnie precyzyjnie umieszczane w glebie za pomocą redlic o wahliwych ramionach. Agregat Mzuri Pro-Til wyposażony w punktowy system dozujący Xzact zachowuje przez to stałą głębokość siewu niezależnie od ukształtowania pola i właściwości gleby. Po delikatnym, ponownym zagęszczeniu gleby za pomocą koła dogniatającego pracującego bezpośrednio za redlicą siewną, powierzchnia gleby zostaje wyrównana przez bronę hydrauliczną. Jest to wskazane w celu przygotowania jej do zastosowania przedwschodowych środków ochrony roślin.