thumbnail
Dodane: 28 lipiec 2020

HYPERIN NEUTRALIZER

Środek do mycia i neutralizacji pozostałości środków ochrony roślin w opryskiwaczach.

Szczególnie polecany do herbicydów sulfonylomocznikowych i glifosatu.

Preparat dzięki zastosowaniu związków powierzchniowo czynnych dokładnie myje. Zawiera również związki neutralizujące oraz rozpuszczające substancje aktywne środków ochrony roślin, które mogą pozostać w opryskiwaczu po wykonaniu zabiegu agrotechnicznego. Pozwala bezpiecznie wykonywać kolejne zabiegi. Możemy wykorzystać go do mycia wnętrza zbiorników, filtrów, rozpylaczy, belek oraz węży.

SPOSÓB STOSOWANIA:
OPRYSKIWACZE BEZ SYSTEMU MYJĄCEGO    
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Opróżnić zbiornik opryskiwacza, usunąć zanieczyszczenia przy użyciu wody. Zbiornik napełnić do połowy wodą i dodać preparat w stężeniu 0,5 % v/v (5 l na 1000 l wody). Włączyć mieszadło i przepłukać wszystkie obwody układu cieczowego. Uzupełnić zbiornik wodą do pełna i mieszać przez 10-15 minut, następnie opróżnić zbiornik. W celu dokładnego usunięcia zanieczyszczeń, zdemontować rozpylacze oraz filtry i umyć osobno w roztworze o stężeniu 0,5 % v/v  (np. 50 ml preparatu na 10 l wody). Wypłukać wnętrze zbiornika i wszystkie obwody czystą wodą, następnie opróżnić zbiornik. Napełnić zbiornik do pełna czystą wodą, włączyć mieszadło i przepłukać wszystkie obwody układu cieczowego, następnie opróżnić zbiornik. Opłukać opryskiwacz z zewnątrz wodą. Popłuczyny usuwać w miejscu nieużytkowanym rolniczo, w którym nie ma bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczenia wód.             

OPRYSKIWACZE Z SYSTEMEM MYJĄCYM
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Środek stosować w stężeniu 1 % v/v (1 l na 100 l wody). Preparat rozpuścić w niewielkiej ilości wody i wlać do rozwadniacza. Postępować zgodnie z procedurą użytkowania systemu myjącego, zalecaną przez producenta opryskiwacza, uzupełnić wodą i włączyć system myjący. W celu dokładnego usunięcia zanieczyszczeń, zdemontować rozpylacze oraz filtry i umyć osobno w roztworze o stężeniu 0,5 % v/v  (np. 50 ml preparatu na 10 l wody). Przepłukać zbiornik i instalację czystą wodą. Opłukać opryskiwacz z zewnątrz wodą. Popłuczyny usunąć w miejscu nieużytkowanym rolniczo, w którym nie ma bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczenia wód.

Dostępna pojemność:  5L